ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Protocol คืออะไร
     โปรโตคอล คือ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกับคนเราที่ต้องมีภาษาพูดเพื่อให้สื่อสารเข้าใจกันได้
โปรโตคอลช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบ ที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้  คือข้อตกลงที่กำหนดเกี่ยว กับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อส่งและรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโปรโตคอลมีความสำคัญมากในการสื่อสารบนเครือข่าย หากไม่มีโปรโตคอลแล้ว การสื่อสารบนเครือข่ายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างของโปรโตคอล
1. โปรโตคอล HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol จะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
2. โปรโตคอล TCP/IP หรือ Transfer Control Protocol/Internet Protocolคือเครือข่ายโปรโตคอลที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย Internet รวมทั้ง Intranet ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรโตคอลคือ TCP และ IP
3. โปรโตคอล SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol คือ โปรโตคอล ที่ใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นอกจากโปรโตคอลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโปรโตคอลต่างๆอีกมากมาย เช่น การโอนย้ายแฟ้มระหว่างกัน ใช้โปรโตคอลชื่อ FTP หรือ File Transfer Protocol การโอนย้ายข่าวสารระหว่างกันก็ใช้โปรโตคอลชื่อ NNP หรือ Network News Transfer Protocol และยังมีโปรโตคอลที่สำคัญสำหรับการสอบถามข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่มีประโยชน์มาก โปรโตคอลนี้มีชอว่า ICMP หรือ Internet Control Message Protocolเป็นต้นข้อมูลอ้างอิง
http://www.freewebs.com
http://www.ismed.or.th

กระทู้ล่าสุด - PHP, Python, Joomla, Javascript, CRM, ERP
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
มังกร รุจิภักดิ์[Web Programmer,Java Programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:40 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:40 pm โดย chbbk
วัชรีพร ทวีกูล[web graphic design,Programmer,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:38 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:38 pm โดย chbbk
ธีรศักดิ์ สุระเมธีพัฒน์[IT Manager,Senior IT Infrastructure]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:37 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:37 pm โดย chbbk
จันจิรา อัประมรโก[IT/Programer,ธุรการทั่วไป,Web master /ดูแลเว็บ]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:35 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:35 pm โดย chbbk
จารุภา ฉัตรบวรยศธร[Programmer,Database Administrater]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:33 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:33 pm โดย chbbk
ไพโรจน์ แซ่เตียว[Programmer,IT Support]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:32 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:32 pm โดย chbbk
ประภาพร แสงทอง[Programmer,Android Progammer,Game developer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:30 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:30 pm โดย chbbk
วราภรณ์ หงส์วรางกูร[Creative Digital Marketing, Digital Marketing, Creative Content Editor,Digital Content Analyst, Cr
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:29 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:29 pm โดย chbbk
อาภรณ์ สุขสว่าง[support it,web admin,ติดต่อประสานงาน,จัดซื้อ]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:27 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:27 pm โดย chbbk
ชาญชัย เจียมตระดิเรก[IT Manager,Assistant IT Manager]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:26 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:26 pm โดย chbbk
ธนารีย์ ฟักฟูมทน[Business Analyst,Web Developer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:24 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:24 pm โดย chbbk
อรุณวตี กูนะ[คอมพิวเตอร์,ธุรการ]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:23 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:23 pm โดย chbbk
นพรุจ ศิวะพรชัย[SAP,Programmer,Database Administrator]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:21 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:21 pm โดย chbbk
เพ็ชรัตน์ โคบุตร[เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ / Admin,Programmer,ธุรการ]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:19 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:19 pm โดย chbbk
จารุวรรณ แก้วคำจันทร์[เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เจ้าหน้าที่ธนาคาร]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:18 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:18 pm โดย chbbk
ณัฐดนัย มณีกุล[IT Support,helpdesk,Customer service]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:16 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:16 pm โดย chbbk
พิมพ์ภัสร์ ฉัตรทอง[it support,help desk,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:15 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:15 pm โดย chbbk
ภูบดินทร์ รอดน้อย[software tester,IT support,ประสานงานทั่วไป]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:13 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:13 pm โดย chbbk
กรนันทน์ สุยะนันทน์[Web Designer,Graphic Designer,Digital Marketing]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:11 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 9:11 pm โดย chbbk
ฬียาลักษณ์ โสดาวาปี[web developer,programmer]
โดย chbbk ศ 27 พฤษภาคม 2016 8:59 pm บอร์ด รวม Profiles
0
1
ศ 27 พฤษภาคม 2016 8:59 pm โดย chbbk