ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

client/server คืออะไร
Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server
server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยอาศัยโปรแกรม Web server แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครื่อข่าย
server แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
2.ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

client/server คือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ (client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้
เครือข่ายแบบ Client / server เหมาะกับระบบเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายจำนวนมาก โดยการรองรับจำนวนเครื่องลูกข่าย (Client )อาจเป็นหลักสิบ หลักร้อย หรือหลักพัน เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะนำมาทำหน้าที่ให้บริการจะต้องเป็นเครื่องที่มี ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance )และต้องคอยให้บริการทรัพยาการให้กับเครื่องลูกข่ายตลอดเวลา โดยเครื่องที่จะนำมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้


ข้อมูลอ้างอิง
http://www.kmitl.ac.th
http://web.ofebia.com


กระทู้ล่าสุดจากบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
My supplementary website
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:39 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:39 am โดย Anonymous
My unfamiliar website
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:15 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:15 am โดย Anonymous
New Project
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:14 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:14 am โดย Anonymous
Full-grown galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:03 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:03 am โดย Anonymous
My brand-new website
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:01 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 6:01 am โดย Anonymous
Delivered full-grown galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:59 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:59 am โดย Anonymous
Free galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:57 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:57 am โดย Anonymous
Experimental Poke out
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:51 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:51 am โดย Anonymous
Communal pictures
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:46 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:46 am โดย Anonymous
Adult galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:42 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:42 am โดย Anonymous
Social pictures
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:35 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:35 am โดย Anonymous
New spot
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:33 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:33 am โดย Anonymous
New install
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:29 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:29 am โดย Anonymous
Recent plat
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:20 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:20 am โดย Anonymous
Open grown-up galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:15 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 5:15 am โดย Anonymous
Unshackle galleries
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:58 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:58 am โดย Anonymous
Experimental Project
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:51 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:51 am โดย Anonymous
Communal pictures
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:39 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:39 am โดย Anonymous
Grown up purlieus
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:33 am บอร์ด Programming - PHP
0
1
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:33 am โดย Anonymous
Mod Project
โดย Anonymous พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:26 am บอร์ด Programming - PHP
0
0
พฤ 28 พฤษภาคม 2015 4:26 am โดย Anonymous