ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CEO คืออะไร
     CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer คือ บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือบริษัท แนวคิด CEO มาจากแนวคิดของระบบธุรกิจอเมริกัน ที่นิยมการบริหารงานที่ค่อนข้างเด็ดขาด รวดเร็ว และการตัดสินสินที่ฉับพลันไม่งุ่มง่าม เพราะในวงการธุรกิจ เต็มไปด้วยการแข่งขัน ฉกฉวยแย่งชิงโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผลิต หรือการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลควบคุมการใช้บุคลากรให้เต็มศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัท มีกำไร หรือขาดทุน มีความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง
      หน้าที่หลักของ CEO
1.เป็นกรรมการบริหาร สนับสนุนการทำงานขององค์การ
2.รับผิดชอบด้านการออกแบบ การวางแผนตลาด การประชาสัมพันธ์ การผลิต การบริการ
3.บริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี การจัดการความเสี่ยง
4.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การ
6.จัดการด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์การ
     บทบาทโดยทั่วไปของ CEO
1. ในฐานะผู้นำ
-เป็นผู้แทนองค์การ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์การ
2. ในฐานะผู้บริหาร
-วางกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ปกครองดูแล บริหารจัดการองค์การ เช่น การใช้กลยุทธ์แบบ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
3. ในฐานะผู้ตัดสินใจ
-ตัดสินใจ แนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร นำเสนอนโยบาย
4. ในฐานะผู้จัดการ
-จัดการทรัพยากรในองค์การ ปรับปรุงแผนงาน
5. ในฐานะนักพัฒนา
-นำสิ่งใหม่มาเพื่อความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยี ความรู้
    

ข้อมูลอ้างอิง
http://blog.eduzones.com
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
เชื่อมต่อ Server ใน pgadmin ไม่ได้ค่ะ
7
Panchalee 22 พ.ย. 2017 2:59 pm
context diagram ระบบบริหารบัญชีครัวเรือน
11
Maprang Kannika 22 พ.ย. 2017 11:24 am
เมื่อค้น Google ว่า How to fixed Error 500 ?
9
Before Dong 22 พ.ย. 2017 10:27 am
ปัญหา ออกแบบพัฒนา
15
โดย บุคคลทั่วไป 21 พ.ย. 2017 8:15 pm
รันโค้ดแล้ว Error ค่ะ
35
Wallapa 21 พ.ย. 2017 5:24 pm
รันโค้ดแล้ว Error ค่ะ
23
Wallapa 21 พ.ย. 2017 4:58 pm
PostgreSQL คืออะไร MySQL คืออะไร
18
Panchalee 21 พ.ย. 2017 1:40 pm
PostgreSQL กับ MySQL ต่างกันยังไงค่ะ?
11
Wallapa 21 พ.ย. 2017 1:40 pm
แจกฟรี!! ปฏิทิน CMS 2018
21
Before Dong 21 พ.ย. 2017 11:23 am
ขอทราบวิธีติดตั้ง แพ็กเกจ FFmpeg บน Windows หน่อยค่ะ
18
Panchalee 21 พ.ย. 2017 10:32 am
เมื่อเอาคำว่า What is Error 500 ไปแปลภาษา
19
Before Dong 21 พ.ย. 2017 9:37 am
ถ้าเราต้องการเริ่มต้นการหัดเขียน php ประกอบเข้าใน html เราควรเริ่มต้นยังไงคะ ไปทางไหนก่อนดี
22
shadowzega 20 พ.ย. 2017 6:56 pm
โปรแกรมเมอร์ต่างประเทศกับโปรแกรมเมอร์ไทย
945
Before Dong 20 พ.ย. 2017 10:35 am
รับสร้างแอพปาวครับ
15
นุ พาลั่น 20 พ.ย. 2017 10:11 am
ถาม- โน๊ดบุคของผมช้าผิดปกติ เกิดจากอะไร ควรแก้ไขยังไงครับ
35
nuattawoot 17 พ.ย. 2017 7:08 pm
วันหยุด 2561 วันหยุดราชการ 2561 / 2018
32
Before Dong 17 พ.ย. 2017 5:19 pm
แจกฟรี!! ปฏิทิน 2018 ประจำปีนักษัตรปีจอ
81
Before Dong 17 พ.ย. 2017 1:22 pm
สภาพหลังจากแก้ bug ของโปรแกรมเมอร์
116
Before Dong 17 พ.ย. 2017 10:06 am
ไฟฟ้าสถิต หรือ พรหมลิขิต
87
Before Dong 16 พ.ย. 2017 10:15 am
โปรแกรมไว้ สำหรับเชค ว่าไฟล์ ไหน บน Linux Ubuntu กำลังอ่านเขียนอยู่
37
mindphp 15 พ.ย. 2017 2:56 pm