ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Real Time คืออะไร
Real Time คือการทำงานแบบทันที เช่น ระบบการรายงานผลแบบ
Real Time คือระบบที่สามารถรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา 
ระบบเรียลไทม์ (Real-time system)
      คือ ระบบเวลาจริง(Real-time system) หมายถึงการตอบสนองทันที เช่นระบบ Sensor ที่ส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบภาพทางการแพทย์ ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบหัวฉีดในรถยนต์ ระบบควบคุมการยิง ระบบแขนกล และเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมด ถือเป็นจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งของ ระบบปฏิบัติการ ลักษณะสำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการเวลาจริงจะต้องตอบสนองโดยทันทีต่อกระบวนการเวลาจริงในไม่ช้าเท่ากระบวนการนั่นต้องการ 
     ตัวอย่าง การใช้ระบบ Real-time เพื่อสร้าง web site ที่สามารถตอบโต้-ปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมเว็บได้ แบบ Real-time โดยอาจใช้โปรแกรมช่วยทำเว็บอย่าง SMF (Simple Machine Forum) หรือไม่ก็ PHP-BB และหากเป็นจำพวก Blog ก็ต้อง Wordpress เป็น CMS ( Contents Management System ) ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างบล็อกโดยเฉพาะ เป็นต้น
Real-time แบ่งได้ 2 ระบบ
1. Hard real-time system เป็นระบบที่ถูกรับรองว่าจะได้รับการตอบสนองตรงเวลา และหยุดรอไม่ได้
2. Soft real-time system เป็นระบบ less restrictive type ที่สามารถรอให้งานอื่นทำให้เสร็จก่อนได้
 


ข้อมูลอ้างอิง
http://zeepoty.tripod.com
กระทู้ล่าสุดจากบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
โดย
ทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 4:07 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
6
อ 21 เม.ย. 2015 4:07 pm โดย Anonymous
ขอบเขตในการตวจสอบจะเขียนรายงานอย่างไร
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 4:04 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 4:04 pm โดย Anonymous
ผู้สอบบัญชีที่รายงานผลการตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่เป็นไปตามประกาศจะต้องรับผิดชองยังไง
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 4:02 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 4:02 pm โดย Anonymous
ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านเงินสดจะต้องถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 4:00 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 4:00 pm โดย Anonymous
กิจการไม่ได้ทำบัญชีแยกประเภทแต่จัดทำรายละเอียดประกอบงบดุล
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:56 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:56 pm โดย Anonymous
ผู้ตรวจสอบบัญชีพบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญกรมสรรพากรจะดำเนินการอย่างไร
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:54 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:54 pm โดย Anonymous
ผู้ตรวจสอบบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวกรมสรรพากรจะมีความผิดและลงโทษอย่างไร
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:51 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:51 pm โดย Anonymous
การจัดทำงบการเงินของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:48 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:48 pm โดย Anonymous
การทำงานตรวจสอบบัญชีจำเป็นต้องมีผู้ช่วยหรือไม่
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:46 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:46 pm โดย Anonymous
การยื่นเสียภาษีของรายได้ค่าตรวจสอบบัญชี
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:37 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:37 pm โดย Anonymous
การคิดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีภาษีอากรใช้หลักเกณฑ์อะไร
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:36 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:36 pm โดย Anonymous
การลงลายชื่อรับรองงบการเงินนิติบุคคล
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:35 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:35 pm โดย Anonymous
ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก คืออะไร
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:33 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:33 pm โดย Anonymous
ต้นทุนหมายถึง
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:32 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:32 pm โดย Anonymous
การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือต้องทำอย่างไรบ้าง
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 3:31 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
0
อ 21 เม.ย. 2015 3:31 pm โดย Anonymous
AppDever รับสมัคร iOS Programmer และ Graphic Designer ร่วมทีม Startup
โดย Anonymous อ 21 เม.ย. 2015 1:11 pm บอร์ด Mobile Programming - Android, iOS, Window Phone
1
18
อ 21 เม.ย. 2015 1:11 pm โดย Anonymous
งานประจำวันที่ 21 เมษายน 2558
โดย sasitorn อ 21 เม.ย. 2015 10:17 am บอร์ด MT05
1
2
อ 21 เม.ย. 2015 10:17 am โดย sasitorn
งานประจำวันที่ 21 เมษายน 2558
โดย wanida mutujid อ 21 เม.ย. 2015 10:09 am บอร์ด MT04
2
4
อ 21 เม.ย. 2015 10:09 am โดย wanida mutujid
B - สถิติคนออนไลน์ในแต่ละบอร์ด น่าจะผิด
โดย tsukasaz อ 21 เม.ย. 2015 9:21 am บอร์ด Mindphp.com - Project
1
3
อ 21 เม.ย. 2015 9:21 am โดย tsukasaz
R - ปุ่มตั้งกระทู้ข้างๆ ปุ่มตอบกระทู้ เหมือน template เก่า
โดย mindphp อ 21 เม.ย. 2015 4:31 am บอร์ด Mindphp.com - Project
1
2
อ 21 เม.ย. 2015 4:31 am โดย mindphp