ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

IT (ไอที) คืออะไร

IT (ไอที) คืออะไร
IT (ไอที) คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT : Information Technology (ไอที อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ”
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ หรือ แม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้มีการบันทึก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
     1. บุคลากร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการในการดำเนินการ บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้
     3. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศ จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ
     4. ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบ System Software (ซิสเต็มซอฟแวร์) และซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น Application Software (แอพลิเคชั่น ซอฟแวร์) เป็นชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับขั้นตอน มีหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
     5. ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่ ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะใช้เป็นเครื่องช่วยในการวางแผนงานการบริหารจัดการ ดังนั้นข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง สามารถเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ และมีความสมบูรณ์ชัดเจน


อ้างอิง
jamesjames1234.com

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
R - mdsoft_confirm_sale_and_payment
โดย thatsawan อ 21 ส.ค. 2018 6:19 pm บอร์ด สิริกิตติรัตน์ - Developer
0
1
อ 21 ส.ค. 2018 6:19 pm โดย thatsawan
มาทำความรู้จัก Sort ใน Python กันครับ
โดย tatiya อ 21 ส.ค. 2018 6:06 pm บอร์ด Python Knowledge
0
1
อ 21 ส.ค. 2018 6:06 pm โดย tatiya
วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms
โดย tai14 อ 21 ส.ค. 2018 5:46 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
3
อ 21 ส.ค. 2018 5:46 pm โดย tai14
B - auto_run_barcode รูปแบบที่รันออกมาไม่ถูกต้องตาม ฟอร์แมต
โดย nuattawoot อ 21 ส.ค. 2018 2:36 pm บอร์ด Hachanna - Testter
1
4
อ 21 ส.ค. 2018 3:57 pm โดย nuattawoot
Built in functions ที่เกี่ยวกับ File
โดย tai14 อ 21 ส.ค. 2018 2:31 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
7
อ 21 ส.ค. 2018 2:31 pm โดย tai14
ฟังก์ชัน Array ที่ใช้ใน PHP
โดย tai14 อ 21 ส.ค. 2018 1:20 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
3
อ 21 ส.ค. 2018 1:20 pm โดย tai14
R - รูปแบบในการส่งคำสั่งจาก line ในการสั่งสินค้า @tsukasaz
โดย mindphp อ 21 ส.ค. 2018 12:11 pm บอร์ด สิริกิตติรัตน์ (Main)
1
7
อ 21 ส.ค. 2018 2:00 pm โดย tsukasaz
งานประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
โดย Lamduan อ 21 ส.ค. 2018 10:27 am บอร์ด M066 - นางสาวลำดวน พันโอดเบี้ย
0
4
อ 21 ส.ค. 2018 10:27 am โดย Lamduan
งานประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
โดย tai14 อ 21 ส.ค. 2018 10:17 am บอร์ด MT26 - นางสาวอัครยุภา ยงยุทธ
0
8
อ 21 ส.ค. 2018 10:17 am โดย tai14
งานประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
โดย pprn อ 21 ส.ค. 2018 10:10 am บอร์ด MT25 - นางสาวปรียากมล รินนาศักดิ์
0
1
อ 21 ส.ค. 2018 10:10 am โดย pprn
งานประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
โดย tatiya อ 21 ส.ค. 2018 10:09 am บอร์ด M065 - ตติยะ นาชัย
0
1
อ 21 ส.ค. 2018 10:09 am โดย tatiya
สรุปความรู้จากวีดีโอการสร้างเทมเพลต
โดย tai14 จ 20 ส.ค. 2018 7:44 pm บอร์ด MT26 - นางสาวอัครยุภา ยงยุทธ
0
7
จ 20 ส.ค. 2018 7:44 pm โดย tai14
แนะนำตัวช่วยในการ หาคำที่มีจำนวนการใช้งานมากที่สุด
โดย tatiya จ 20 ส.ค. 2018 4:54 pm บอร์ด Python Knowledge
0
16
จ 20 ส.ค. 2018 4:54 pm โดย tatiya
ตัวอย่างการใช้ Match Fuction
โดย tai14 จ 20 ส.ค. 2018 4:29 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
13
จ 20 ส.ค. 2018 4:29 pm โดย tai14
ทำความรู้จักกับ Built-in Functions
โดย tai14 จ 20 ส.ค. 2018 3:40 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
11
จ 20 ส.ค. 2018 3:40 pm โดย tai14
กลุ่มคำสั่งการทำงานซ้ำ
โดย tai14 จ 20 ส.ค. 2018 11:51 am บอร์ด PHP Knowledge
0
17
จ 20 ส.ค. 2018 11:51 am โดย tai14
ใบเสร็จรับเงินจาก POS แสดงเลขที่ Invoice ไม่ถูกต้อง [2018-08][006]
โดย AePongsak จ 20 ส.ค. 2018 10:54 am บอร์ด Hachanna - Testter
2
13
จ 20 ส.ค. 2018 5:18 pm โดย AePongsak
งานประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561
โดย Lamduan จ 20 ส.ค. 2018 10:23 am บอร์ด M066 - นางสาวลำดวน พันโอดเบี้ย
1
8
อ 21 ส.ค. 2018 10:51 am โดย Lamduan
งานประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561
โดย tai14 จ 20 ส.ค. 2018 10:18 am บอร์ด MT26 - นางสาวอัครยุภา ยงยุทธ
5
41
อ 21 ส.ค. 2018 10:13 am โดย AePongsak
งานประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561
โดย tatiya จ 20 ส.ค. 2018 10:13 am บอร์ด M065 - ตติยะ นาชัย
1
5
จ 20 ส.ค. 2018 7:34 pm โดย tatiya