Filter by Date:
 • ทำความรู้จักกับ pgadmin

  pgadmin คือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล PostgreSQL โดยโปรแกรมที่ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล เช่น php BB, Joomla, OpenERP / Odoo และ Magento ระบบปฎิบัติการที่รองรับ pgAdmin จะมีทั้ง Linux , MacOS และ windows  อ่านเพิ่มเติม

  pgadmin คือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล PostgreSQL โดยโปรแกรมที่ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล เช่น php BB, Joomla, OpenERP / Odoo และ Magento ระบบปฎิบัติการที่รองรับ pgAdmin จะมีทั้ง Linux , MacOS และ windows 

  ดูเอกสาร
  5365
 • สอนการ create database สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL...

  สอนการ create database สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย pgadmin สามารถทำได้ทั้งอย่างง่ายและการสร้างด้วยคำสั่ง SQL ซึ่งในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลด้วย SQL จะมีทั้งในส่วนในการเขียนคำสั่ง SQL และผลของการแสดงผลว่าทำการสร้างฐานข้อมูลนั้นสำเร็จจะขึ้น... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ create database สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย pgadmin สามารถทำได้ทั้งอย่างง่ายและการสร้างด้วยคำสั่ง SQL ซึ่งในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลด้วย SQL จะมีทั้งในส่วนในการเขียนคำสั่ง SQL และผลของการแสดงผลว่าทำการสร้างฐานข้อมูลนั้นสำเร็จจะขึ้น successfully แต่ถ้าสร้างไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความ Error และบอกในส่วนของที่ Error

  ดูเอกสาร
  5931
 • สอนการ create table สร้างตารางในฐานข้อมูล...

  สอนการ create table สร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย pgadmin เป็นการสร้างตารางและฟิลด์ในตาราง โดยการกำหนดฟิลด์ id เป็น primary key และการกำหนดว่าฟิลด์อื่นห้ามซ้ำและห้ามมีช่องว่าง เพื่อป้องกันการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การกำหนดประเภท... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ create table สร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย pgadmin เป็นการสร้างตารางและฟิลด์ในตาราง โดยการกำหนดฟิลด์ id เป็น primary key และการกำหนดว่าฟิลด์อื่นห้ามซ้ำและห้ามมีช่องว่าง เพื่อป้องกันการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การกำหนดประเภท ชนิดข้อมูลและขนาดของข้อความต่างๆ

  ดูเอกสาร
  6166
 • สอนการ create table with inherits...

  สอนการ create table with inherits การสร้างตารางด้วยการสืบทอดตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ inherits เป็นการสืบทอด class จาก class ต้นฉบับไปยัง class ใหม่ โดยจะทำการคัดลอก หรือ copy คุณสมบัติจาก class ต้นฉบับมา class ใหม่ อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ create table with inherits การสร้างตารางด้วยการสืบทอดตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ inherits เป็นการสืบทอด class จาก class ต้นฉบับไปยัง class ใหม่ โดยจะทำการคัดลอก หรือ copy คุณสมบัติจาก class ต้นฉบับมา class ใหม่

  ดูเอกสาร
  5946
 • สอนการ create table AS...

  สอนการ create table AS การสร้างตารางจากตารางที่มีอยู่ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin โดยการสร้างตารางแบบ AS จะเหมือนกับ การสร้างตารางแบบ inherit แต่จะแตกต่างตรงที่การสร้างตารางแบบ inherits จะเป็นการคัดลอกคอลัมน์มาทั้งตาราง แต่การสร้างตารางแบบ AS... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ create table AS การสร้างตารางจากตารางที่มีอยู่ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin โดยการสร้างตารางแบบ AS จะเหมือนกับ การสร้างตารางแบบ inherit แต่จะแตกต่างตรงที่การสร้างตารางแบบ inherits จะเป็นการคัดลอกคอลัมน์มาทั้งตาราง แต่การสร้างตารางแบบ AS จะสามารถคัดลอกมาเพียงบางคอลัมน์ หรือคัดลอกมาทั้งหมดก็ได้

  ดูเอกสาร
  6821
 • สอนการ insert การเพิ่มข้อมูลลงในตารางใน...

  สอนการ insert ข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงตาราง PostgreSQL ด้วย pgAdmin โดยรูปแบบการ insert ข้อมูล จะมี 4 รูปแบบ ตั้งแต่การ insert ข้อมูลทั้งหมด , การ insert ข้อมูลโดยกำหนดคอลัมน์ , การ insert ข้อมูลทีละ record และการ insert ข้อมูลโดยการดึง(คัดลอก) จากตารางอื่น อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ insert ข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงตาราง PostgreSQL ด้วย pgAdmin โดยรูปแบบการ insert ข้อมูล จะมี 4 รูปแบบ ตั้งแต่การ insert ข้อมูลทั้งหมด , การ insert ข้อมูลโดยกำหนดคอลัมน์ , การ insert ข้อมูลทีละ record และการ insert ข้อมูลโดยการดึง(คัดลอก) จากตารางอื่น

  ดูเอกสาร
  7261
 • สอนการ select การเรียกดูข้อมูลใน postgreSQL ด้วย...

  สอนการ select การเรียกดูข้อมูลใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ select จะพบมากเมื่อทำงานร่วมกับ postgreSQL เป็นการเรียกดูข้อมูลในตารางบนฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งคำสั่งใน postgreSQL นั้นจะคล้ายกับคำสั่ง MySQL ทั่วไป การ select จะมีรูปแบบการ select ทั้งการ... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ select การเรียกดูข้อมูลใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ select จะพบมากเมื่อทำงานร่วมกับ postgreSQL เป็นการเรียกดูข้อมูลในตารางบนฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งคำสั่งใน postgreSQL นั้นจะคล้ายกับคำสั่ง MySQL ทั่วไป การ select จะมีรูปแบบการ select ทั้งการ select ข้อมูลทั้งหมดม การ select ข้อมูลคอลัมน์จากตารางเดียว และการ select ข้อมูลบางคอลัมน์จากหลายตาราง

  ดูเอกสาร
  6153
 • สอนการ select แบบ distinct...

  สอนการ select แบบ distinct การเรียกดูข้อมูลไม่ซ้ำใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ select แบบ distinct คือคำสั่งที่จะทำการเรียกดูข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ข้อมูลที่เราต้องการดูนั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงและสามารถดูข้อมูลนั้นได้ง่ายมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

  สอนการ select แบบ distinct การเรียกดูข้อมูลไม่ซ้ำใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การ select แบบ distinct คือคำสั่งที่จะทำการเรียกดูข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ข้อมูลที่เราต้องการดูนั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงและสามารถดูข้อมูลนั้นได้ง่ายมากขึ้น

  ดูเอกสาร
  5716
 • สอนการใช้ Operater ตัวดำเนินการใน postgreSQL...

  สอนการใช้ Operater ตัวดำเนินการใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การใช้ Operator หรือการใช้ตัวดำเนินการOperator หรือตัวดำเนินการ ที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือการเปรียบเทียบ เป็นต้น นิยมใช้ในภาษา SQL เพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่ง SQL... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ Operater ตัวดำเนินการใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การใช้ Operator หรือการใช้ตัวดำเนินการ
  Operator หรือตัวดำเนินการ ที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือการเปรียบเทียบ เป็นต้น นิยมใช้ในภาษา SQL เพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่ง SQL และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขเข้าด้วยกัน โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของตัวดำเนินจาก (), NOT, AND, ALL, BETWEEN, IN, LIKE, OR

  ดูเอกสาร
  5833
 • สอนการใช้ Union การรวมข้อมูล select...

  สอนการใช้ Union การรวมข้อมูล select ข้อมูลจากตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin Union เป็นตัวดำเนินการที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ select ที่มีจำนวน 2 ชุดหรือมากกว่า ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ Union การรวมข้อมูล select ข้อมูลจากตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin Union เป็นตัวดำเนินการที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ select ที่มีจำนวน 2 ชุดหรือมากกว่า ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน

  ดูเอกสาร
  3836
 • สอนการใช้ CAST หรือการแปลงชนิดของข้อมูล select...

  สอนการใช้ cast การแปลงชนิดของข้อมูล select ข้อมูลจากตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin CAST เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการแปลงชนิดของข้อมูล โดยข้อมูลที่สามารถแปลงได้ เช่น integer, numeric, charater อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ cast การแปลงชนิดของข้อมูล select ข้อมูลจากตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin CAST เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการแปลงชนิดของข้อมูล โดยข้อมูลที่สามารถแปลงได้ เช่น integer, numeric, charater

  ดูเอกสาร
  5497
 • สอนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ใน postgreSQL ด้วย...

  สอนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin สามารถใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้งานร่วมกับการเขียน sql ใน PostgreSQL ได้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้น โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ได้เช่น ABS() : ใช้หาค่าสัมบูรณ์, POWER() : ใช้หาค่ายกกำลัง,... อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin สามารถใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้งานร่วมกับการเขียน sql ใน PostgreSQL ได้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้น โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ได้เช่น ABS() : ใช้หาค่าสัมบูรณ์, POWER() : ใช้หาค่ายกกำลัง, ROUND() : ใช้ปัดเศษทศนิยม, CEILING() : ใช้ปัดเศษขึ้น (ปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม), FLOOR() : ใช้ปัดเศษลง ( ปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม )

  ดูเอกสาร
  7178
 • สอนการใช้ case การกำหนดเงื่อนไขในการแสดงค่าใน...

  สอนการใช้ case การกำหนดเงื่อนไขในการแสดงค่าใน postgreSQL ด้วย pgAdmin เป็นกำหนดเงื่อตามที่เราต้องการแสดง เช่นถ้าข้อมูลอยู่ในเงื่อนไขมีค่าน้อยกว่า 50 ให้แสดงคำว่า ราคาต่ำ ถ้าข้อมูลมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงคำว่า ราคาสูง อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ case การกำหนดเงื่อนไขในการแสดงค่าใน postgreSQL ด้วย pgAdmin เป็นกำหนดเงื่อตามที่เราต้องการแสดง เช่นถ้าข้อมูลอยู่ในเงื่อนไขมีค่าน้อยกว่า 50 ให้แสดงคำว่า ราคาต่ำ ถ้าข้อมูลมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงคำว่า ราคาสูง

  ดูเอกสาร
  6242
 • สอน data type ชนิดของข้อมูลใน postgreSQL ด้วย...

  สอน data type ชนิดของข้อมูลใน postgreSQL ด้วย pgAdmin ข้อมูลที่อยู่ใน PostgreSQL ถูกกำหนดด้วยชนิดข้อมูล (data type) ซึ่งประเภทของชนิดข้อมูลจะมีหลายประเภท เช่น Character type, Numberic type, Date/Time type และ Logical type อ่านเพิ่มเติม

  สอน data type ชนิดของข้อมูลใน postgreSQL ด้วย pgAdmin ข้อมูลที่อยู่ใน PostgreSQL ถูกกำหนดด้วยชนิดข้อมูล (data type) ซึ่งประเภทของชนิดข้อมูลจะมีหลายประเภท เช่น Character type, Numberic type, Date/Time type และ Logical type

  ดูเอกสาร
  7060
 • สอนการใช้ inner join...

  สอนการใช้ inner join การเลือกข้อมูลจากหลายตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การใช้ inner join เป็นการเลือกข้อมูลจากตารางใดตารางหนึ่ง เพื่อนำข้อมูลไปรวมกับตารางอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกัน อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ inner join การเลือกข้อมูลจากหลายตารางใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การใช้ inner join เป็นการเลือกข้อมูลจากตารางใดตารางหนึ่ง เพื่อนำข้อมูลไปรวมกับตารางอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกัน

  ดูเอกสาร
  6544
 • สอนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง alter table ใน...

  สอนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง alter table ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง คือการใช้คำสั่ง ALTER TABLE ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางเก่าที่มีอยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม

  สอนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง alter table ใน postgreSQL ด้วย pgAdmin การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง คือการใช้คำสั่ง ALTER TABLE ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางเก่าที่มีอยู่แล้ว

  ดูเอกสาร
  4754
 • สอนการใช้ group by หรือการรวมข้อมูลใน PostgreSQL...

  สอนการใช้ group by หรือการรวมข้อมูลใน PostgreSQL ด้วย pgAdmin GROUP BY คือการรวมข้อมูลที่เหมือนกันให้ออกมาเหลือ row เดียว และการเปลี่ยนชิ้อคอลัมน์ให้แสดงออกมาโชว์แต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อคอลัมน์นั้นจริงๆ อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ group by หรือการรวมข้อมูลใน PostgreSQL ด้วย pgAdmin GROUP BY คือการรวมข้อมูลที่เหมือนกันให้ออกมาเหลือ row เดียว และการเปลี่ยนชิ้อคอลัมน์ให้แสดงออกมาโชว์แต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อคอลัมน์นั้นจริงๆ

  ดูเอกสาร
  6032
 • สอนการใช้ having หรือการกำหนดเงื่อนไขของ group...

  สอนการใช้ having หรือการกำหนดเงื่อนไขของ group by ใน PostgreSQL ด้วย pgAdmin โดย HAVING จะเหมือนกัน WHERE แต่ WHERE ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ SELECT แต่ HAVING ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ GROUP BY อ่านเพิ่มเติม

  สอนการใช้ having หรือการกำหนดเงื่อนไขของ group by ใน PostgreSQL ด้วย pgAdmin โดย HAVING จะเหมือนกัน WHERE แต่ WHERE ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ SELECT แต่ HAVING ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ GROUP BY

  ดูเอกสาร
  6402
Powered by Mindphp.com. ภาษาไทยโดย Mindphp.com
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การทำงานแบบ สืบทอด class บน Python
โดย tatiya อ 14 ส.ค. 2018 7:16 pm บอร์ด Python Knowledge
0
4
อ 14 ส.ค. 2018 7:16 pm โดย tatiya
วิธีลบริ้วรอยด้วย Photoshop
โดย tai14 อ 14 ส.ค. 2018 7:05 pm บอร์ด Graphic design
0
6
อ 14 ส.ค. 2018 7:05 pm โดย tai14
วิธีสร้างตัวอักษรนูนด้วย Photoshop
โดย tai14 อ 14 ส.ค. 2018 5:02 pm บอร์ด Graphic design
0
25
อ 14 ส.ค. 2018 5:02 pm โดย tai14
ประโยชน์ของ VPN
โดย anuwat somsakul อ 14 ส.ค. 2018 4:58 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
4
อ 14 ส.ค. 2018 4:58 pm โดย anuwat somsakul
การใช้งาน ตัวแปร golbal บน ภาษา Python
โดย tatiya อ 14 ส.ค. 2018 3:01 pm บอร์ด Python Knowledge
0
3
อ 14 ส.ค. 2018 3:01 pm โดย tatiya
Backup database Mysql
โดย acomscie อ 14 ส.ค. 2018 2:54 pm บอร์ด SQL - Database
0
8
อ 14 ส.ค. 2018 2:54 pm โดย acomscie
วิธีโคลนนิ่งภาพด้วย Photoshop
โดย tai14 อ 14 ส.ค. 2018 12:09 pm บอร์ด Graphic design
0
9
อ 14 ส.ค. 2018 12:09 pm โดย tai14
ตัวช่วยในการแสดงตัวเลขเคลื่อนไหวด้วย Plugin M Animate Number ใน Joomla
โดย Parichat อ 14 ส.ค. 2018 11:10 am บอร์ด PHP News
0
5
อ 14 ส.ค. 2018 11:10 am โดย Parichat
ขอสูตรคำนวณมือ Nper แบบไม่ติด log ค่ะ
โดย pprn อ 14 ส.ค. 2018 10:39 am บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
9
อ 14 ส.ค. 2018 10:39 am โดย pprn
งานประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย anuwat somsakul อ 14 ส.ค. 2018 10:27 am บอร์ด M067 - นายอนุวัฒน์ สมสกุล
1
7
อ 14 ส.ค. 2018 7:15 pm โดย anuwat somsakul
งานประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย prakon อ 14 ส.ค. 2018 10:20 am บอร์ด MT24 - นายปกรณ์ วิริยะธนวิโรจน์
1
15
อ 14 ส.ค. 2018 10:27 am โดย prakon
งานประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย Lamduan อ 14 ส.ค. 2018 10:16 am บอร์ด M066 - นางสาวลำดวน พันโอดเบี้ย
0
3
อ 14 ส.ค. 2018 10:16 am โดย Lamduan
งานประจำวันที่ 14 สิงหาม 2561
โดย tatiya อ 14 ส.ค. 2018 10:14 am บอร์ด M065 - ตติยะ นาชัย
1
6
อ 14 ส.ค. 2018 7:29 pm โดย tatiya
งานที่ต้องทำประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย tai14 อ 14 ส.ค. 2018 10:11 am บอร์ด MT26 - นางสาวอัครยุภา ยงยุทธ
1
8
อ 14 ส.ค. 2018 7:27 pm โดย tai14
งานประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย pprn อ 14 ส.ค. 2018 10:09 am บอร์ด MT25 - นางสาวปรียากมล รินนาศักดิ์
1
7
อ 14 ส.ค. 2018 7:23 pm โดย pprn
วิธีกำหนดให้ หลายๆ IP และ Localhost เชื่อมต่อ มาที่ PostgreSQL Server ได้
โดย mindphp จ 13 ส.ค. 2018 6:00 pm บอร์ด PostgreSQL
1
32
จ 13 ส.ค. 2018 8:19 pm โดย ชินวัฒน์ วาทศิลป์
วิธีเมิร์ชเลเยอร์ทั้งหมดในครั้งเดียว ใน Photoshop
โดย anuwat somsakul ส 11 ส.ค. 2018 6:48 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
22
ส 11 ส.ค. 2018 6:48 pm โดย anuwat somsakul
การใช้งาน โมดูล radom ในการสุ่มคำ
โดย tatiya ส 11 ส.ค. 2018 6:41 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
18
ส 11 ส.ค. 2018 6:41 pm โดย tatiya
รูปแบบการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต
โดย thatsawan ส 11 ส.ค. 2018 4:49 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
28
ส 11 ส.ค. 2018 4:49 pm โดย thatsawan
B - ฐานเทส User กด Preferences ระบบแจ้งข้อความ error
โดย rinrada ส 11 ส.ค. 2018 2:46 pm บอร์ด Hachanna - Testter
0
6
ส 11 ส.ค. 2018 2:46 pm โดย rinrada