The post has been like the most.

by mindphp
25/06/2020 6:32 pm
Forum: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
Topic: ตั้งค่าใช้ Email ใน phpbb เเล้ว ไม่ทำงาน
Replies: 5
Views: 273

Re: ตั้งค่าใช้ Email ใน phpbb เเล้ว ไม่ทำงาน

smtp.gmail.com แก้เป็น ssl://smtp.gmail.com และ ติ๊ก Yes ทั้งสามตัว (ใช้เว็บเป็น SSL)
by bolue
17/06/2020 7:13 pm
Forum: ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
Topic: ติดตั้ง ERP 7 ไม่ได้ค่ะ
Replies: 12
Views: 293

Re: ติดตั้ง ERP 7 ไม่ได้ค่ะ

ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยค่ะ
by prmindphp
30/04/2020 6:32 pm
Forum: English Language
Topic: Helper to create slidershow, Module Product Slide of MooZiiCart
Replies: 0
Views: 128

Helper to create slidershow, Module Product Slide of MooZiiCart

https://www.mindphp.com/images/articles/202001/mooziicart/mod_product_slide800.png Creating a slideshow will make your website pages more interesting. for websites selling products online The creation of slideshow may be used to display products, promote products or may create a website banner. for...
by natthanit.r2538
08/07/2020 5:15 pm
Forum: Microsoft Office Knowledge & line & Etc
Topic: SMS Gateway คืออะไร
Replies: 1
Views: 99

Re: SMS Gateway คืออะไร

Microsoft Office Knowledge & line & Etc-1.png ตารางเปรียบเทียบแพคเก็จของผู้ให้บริการ SMS Gateway แต่ละราย หากต้องการส่งข้อความในจำนวนน้อย thsms.com เป็นผู้บริการที่น่าสนใจ เพราะมีแพคเก็จเริ่มต้นจำนวนน้อย และระยะเวลาที่ใช้ไม่จำกัด แต่ถ้าหากต้องการส่งข้อความเป็นจำนวนมาก frontend.thaibulksms แ...
by natthanit.r2538
15/07/2020 6:23 pm
Forum: Software testing
Topic: ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไร
Replies: 3
Views: 593

Re: ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไหร่

ขั้นตอนการขอรับรองการประเมินมาตฐานสากล ISO/IEC 29110 มีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมความพร้อมก่อนขอรับการประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจใน ISO/IEC 29110 ให้กับบุคลากรในองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรฐานขององค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล ISO/I...
by bolue
05/06/2020 11:56 am
Forum: Python Knowledge
Topic: วิธีการ แสดงผลข้อมูล จากน้อยไปมาก มากไปน้อย โดย Python
Replies: 0
Views: 78

วิธีการ แสดงผลข้อมูล จากน้อยไปมาก มากไปน้อย โดย Python

วิธีการ แสดงผลข้อมูล จากน้อยไปมาก มากไปน้อย โดย Python ซึ่งจะใช้คู่กับ Flask และคำสั่ง SQL โดยข้อมูลที่แสดงออกมา เราสามารกำหนดให้เลจจากมาก ไปน้อย หรือน้อยไปมากได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข หรือจะเป็นวันที่ วันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการเรียงมากไปน้อย น้อยไปมาก หรือ ปัจจุบันไปอดีต อตีดไปปัจจุบัน ของวันที่ค่ะ D...
by Balazs
16/07/2020 10:31 pm
Forum: English Language
Topic: Does MD Watermark work under Joomla 3.9.20?
Replies: 6
Views: 142

Re: Does MD Watermark work under Joomla 3.9.20?

Its works! The key is the browser cache. If I open the site in private window (or clear your browser cache), than the watermark will appear. Jegyzet 2020-07-16 172748.jpg
by coquilla18
09/06/2014 12:48 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: Software Developer กับ Programmer ต่างกันอย่างไรค่ะ
Replies: 3
Views: 8271

Re: Software Developer กับ Programmer ต่างกันอย่างไรค่ะ

Software Developer and Programmer has different role, though they are in the same field they have different task Software Developer - the one that develops. "Developer" comes from the word develop.. Think ideas for the project.. Programmer - one who programs. The main role of programmer is to code t...
by thatsawan
09/06/2014 2:37 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: Software Developer กับ Programmer ต่างกันอย่างไรค่ะ
Replies: 3
Views: 8271

Re: Software Developer กับ Programmer ต่างกันอย่างไรค่ะ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (software developer) คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งเเต่ การวางแผน (Planning) , การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) , การออกแบบ (Design), การเขียนโปรแกรม (Development), การทดสอบ (Testing) ,การประเมิน , การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion), การนำไปใช้งานงานจริง (P...
by M013
13/08/2013 2:55 pm
Forum: SQL Knowledge
Topic: SELECT ข้อมูลด้วย Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) การนับ การหาค่าเฉลี่ย หาค่ารวม หาค่าสูงสุด หาค่าต่ำสุด
Replies: 0
Views: 6235

SELECT ข้อมูลด้วย Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) การนับ การหาค่าเฉลี่ย หาค่ารวม หาค่าสูงสุด หาค่าต่ำสุด

SELECT ข้อมูลด้วย Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) Function_Aggregate.jpg ตัวอย่างการใช้งาน Aggregate functionsFunctions select_all_air.jpg >>ต้องการทราบราคาสินค้าโดยเฉลี่ย ราคาที่สูงที่สุด เเละราคาที่ต่ำที่สุด SELECT AVG(Product_price), MAX(Product_price), MIN(Product_price) FROM Student; การแ...
by M013
08/08/2013 4:31 pm
Forum: SQL Knowledge
Topic: สอนเขียนคำสั่งฐานข้อมูล การ SELECT database (MySQL) รูปแบบ การ Query
Replies: 15
Views: 222719

Re: การ SELECT database(MySQL) ในแบบต่างๆ

การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์ ในกรณีที่ต้องการให้เเสดงผลเพียงไม่กี่คอลัมน์ หรือ เฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น ตัวอย่างการใช้งาน ตารางข้อมูลนักศึกษา select_all.jpg >>ต้องการข้อมูลรหัสนักศึกษา เเละชื่อนามสกุลของนักศึกษา SELECT Student_id, Student_Fname, Student_Lname FORM Student; การเเสดงผล select_so...
by wanida mutujid
11/03/2015 4:17 pm
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: สร้างใบกำกับภาษีใน Excel
Replies: 0
Views: 2659

สร้างใบกำกับภาษีใน Excel

สร้างใบกำกับภาษีใน Excel ใบกำกับภาษี.jpg ไฟล์ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษี.xlsx แบบฟอร์มอื่นๆ ทางธุรกิจ อีกมากมาย https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=140
by icphp
20/07/2020 10:22 am
Forum: Programming - PHP
Topic: สอบถามการหาค่าเฉลี่ยจาก timestamp ค่ะ sql
Replies: 1
Views: 217

Re: สอบถามการหาค่าเฉลี่ยจาก timestamp ค่ะ sql

ดูบทที่ 9 ในนี้ เลยครับ https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=74&t=18516
by EyePornnipa
27/08/2019 11:23 am
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: ขั้นตอน และ วิธีการ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP
Replies: 0
Views: 533

ขั้นตอน และ วิธีการ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP

ขั้นตอน และ วิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP มีขั้นตอน ดังนี้ Electronic Government Procurement (e-GP) คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้หากหน่วยงานของ...
by moo1997
21/07/2020 11:49 am
Forum: Programming - C/C++ & java & Python
Topic: การ insert ข้อมูลจาก textbox ลงในฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา C#
Replies: 0
Views: 193

การ insert ข้อมูลจาก textbox ลงในฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา C#

การ insert เป็น Method ในการแทรก String ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยการระบุ index ที่เราต้องการแทรกและ value ที่ต้องการไปยังตำแหน่งดังกล่าว เมื่อการทำงานของ method เสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้ String ใหม่ที่มีการแทรก value เพิ่ม สร้างฟอร์มมาเพื่อทำการเก็บค่า insert.jpg เมื่อทำการสร้างฟอร์มเสร็จตามที่ต้องการ...
by natthanit.r2538
04/08/2020 5:54 pm
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: ภ.พ.36 คืออะไร
Replies: 0
Views: 30

ภ.พ.36 คืออะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรเรียกเก็บหลายประเภท วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ ภ.พ.36 กันค่ะ ภ.พ.36 คือแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จ่ายค่าสินค้า หรือบริการ เป็นผู้ส่งให้กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ตั้งอย...