วิธีกำหนดให้ หลายๆ IP และ Localhost เชื่อมต่อ มาที่ PostgreSQL Server ได้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีกำหนดให้ หลายๆ IP และ Localhost เชื่อมต่อ มาที่ PostgreSQL Server ได้

วิธีกำหนดให้ หลายๆ IP และ Localhost เชื่อมต่อ มาที่ PostgreSQL Server ได้

by mindphp » 13/08/2018 6:00 pm

วิธีกำหนดให้ หลายๆ IP และ Localhost เชื่อมต่อ มาที่ PostgreSQL Server ได้
ประโยชน์ สำหรับ ทำ application ไว้คนที่ที่กับ Database Server หรือ ไว้ backup restore ฐานข้อมูลข้าม Serverได้


1.
เปิดไฟล์
nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
แก้ไข

Code: Select all

listen_addresses = 'localhost'
เป็น

Code: Select all

listen_addresses = '192.168.0.191, localhost'
แทนที่ IP 192.168.0.191 เป็น IP จริงของ Server อีกเครื่องของเรา


2.
เปิดไฟล์
nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf
เพิ่ม

Code: Select all

host  all     all     192.168.101.20/24  trust
เสร็จแล้ว restart ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

service postgresql restart

Top