กำไรต่อหุ้น

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น

โพสต์ โดย taemmynatchapon » 01/08/2018 3:29 pm

profit.png
profit.png (69.55 KiB) เปิดดู 223 ครั้ง


กำไรต่อหุ้น หมายถึง จำนวนกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหนึ่งหุ้นสามัญของบริษัท กำไรต่อหุ้นเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวดเดียวกันของบริษัทกับกิจการอื่นๆ และผลการดำเนินงานสำหรับงวดต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นข้อมูลที่ช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุน


การคำนวณกำไรต่อหุ้น
1.กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย
กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย.png
กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย.png (5.67 KiB) เปิดดู 223 ครั้ง    1.1เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ.png
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ.png (5.25 KiB) เปิดดู 223 ครั้ง    1.2 จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด มี2กรณี
ตัวอย่าง การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ
การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ.png
การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ.png (8.55 KiB) เปิดดู 223 ครั้ง


วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้
วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้.png
วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้.png (9.03 KiB) เปิดดู 223 ครั้ง

ข้างบน