สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

Re: สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

by Amp_Audit » 17/08/2019 4:09 pm

ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ก่อนใบแจ้งหนี้ คือ วันศุกร์ที่ 16 จ้า

สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

by EyePornnipa » 17/08/2019 4:06 pm

อยากทราบว่า กรณีที่เราได้รับการแจ้งหนี้ แต่ วันที่ในใบแจ้งหนี้ เป็นวันหยุด ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันหยุดไม่มี

ในการบันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ เราควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ก่อนในใบแจ้งหนี้ หรือวันถัดไปในใบแจ้งหนี้ค่ะ

สมมุติ แจ้งหนี้มาวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เราควรใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม หรือ ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ค่ะ

Top