สร้างฟอร์มxml Joomla part2

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: สร้างฟอร์มxml Joomla part2

สร้างฟอร์มxml Joomla part2

โพสต์ โดย pond » 08/09/2016 7:06 pm

สร้างฟอร์มxml Joomla จูมล่าpart2
------------------------
16.email
17.file
18.filelist
19.folderlist
20.groupedlist
21.headertag
22.helpsite
23.hidden
24.media
25.integer
26.language
27.menu
28.menuitem
29.modulelayout
30.moduleorder
------------------------
16.email

โค้ด: เลือกทั้งหมด

                <field name="email" type="email"
                       label="MindPhpType email"
                       required="true"
                       size="30"
                       class="inputbox"
                       validate="email" />

16email.png
16email.png (22.25 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


17.file

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myfilevalue" type="file" label="MindPhpType file" description="Choose an image from your computer with maximum 100KB" size="10" accept="image/*" />

17file.png
17file.png (26.7 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


18.filelist

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myfile" type="filelist" default="" label="MindPhpType filelist" description="" directory="administrator" filter="" exclude="" stripext="" />

18filelist.png
18filelist.png (21.62 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


19.folderlist

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myfolder" type="folderlist" default="" label="MindPhpType folderlist" directory="administrator" filter="" exclude="" stripext="" />

19folderlist.png
19folderlist.png (29.41 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


20.groupedlist

โค้ด: เลือกทั้งหมด

                <field name="mylistvalue" type="groupedlist" default="" label="MindPhpType groupedlist" description="">
                    <group label="Group 1">
                        <option value="0">Option 1</option>
                        <option value="1">Option 2</option>
                    </group>
                    <group label="Group 2">
                        <option value="3">Option 3</option>
                        <option value="4">Option 4</option>
                    </group>
                    <option value="5">Option 5</option>
                    <option value="6">Option 6</option>
                </field>

20grouplist.png
20grouplist.png (27.15 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


21.headertag

โค้ด: เลือกทั้งหมด

                <field name="header_tag" type="headertag"
                       label="MindPhpType headertag"
                       default="h3"/>

21headertag.png
21headertag.png (22.07 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


22.helpsite

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myhelpsite" type="helpsite" default="" label="MindPhpType helpsite" description="" />

22.helpersite.png
22.helpersite.png (29.85 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


23.hidden (จะมองไม่เห็น)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="mysecretvariable" type="hidden" default="" />


24.media

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myimage" type="media" directory="stories" label="MindPhpType media"/>

24media.png
24media.png (18.5 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


25.integer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="myintegervalue" type="integer" default="Some integer" label="MindPhpType integer" description="" first="1" last="10" step="1" />

25interger.png
25interger.png (22.81 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


26.language

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="mylanguage" type="language" client="site" default="en-GB" label="MindPhpType language" description="" />

26langnaja.png
26langnaja.png (19.48 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


27.menu

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="mymenu" type="menu" default="mainmenu" label="MindPhpType mymenu" description="Select a menu" />

27menu.png
27menu.png (13.67 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


28.menuitem

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="mymenuitem" type="menuitem" default="45" label="MindPhpType menuitem" description="Select a menu item" />

28menuitem.png
28menuitem.png (21.41 KiB) เปิดดู 317 ครั้ง


29.modulelayout

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="mymodulelayout" type="modulelayout" label="MindPhpType mymodulelayout" />


30.moduleorder

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<field name="ordering" type="moduleorder"label="JFIELD_ORDERING_LABEL" description="JFIELD_ORDERING_DESC" />

ข้างบน