ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by jirawoot » 20/06/2019 3:49 pm

Code: Select all

def myfun_var(arg1,*vertuple):
  "this function is show you how variable"
  print("argument is", arg1)
  for a in vertuple:
    print("vartuple is:", a)

myfun_var("mindphp.com")
print('----------------------')
myfun_var('mindphp.com', 'training', 'python')
ผลลัพธ์
Selection_019.png
Selection_019.png (9.71 KiB) Viewed 117 times

Code: Select all

def summary(*a):
  total=0
  for n in range(len(a)):
    total += a[n]
    print('argument =',n ,":",a[n])
  print(total)

summary(1,2,3,4,5,6,7)
summary(2.02,7.36)
ผลลัพธ์
Selection_020.png
Selection_020.png (11.32 KiB) Viewed 117 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by chatee supasand » 10/06/2019 2:15 pm

สอนได้ดีมากเข้าใจมากๆเลยครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by anuwat somsakul » 10/08/2018 3:40 pm

การสร้างฟังก์ชั่น ในไพทอน Python function Variable-length arguments

Code: Select all

def myfunc_var(arg1, *vartuple):

  print("Argument is",arg1)
  for v in vartuple:
    print("vartuple is",v)

myfunc_var('Mindphp.com');
print("-------------------")
myfunc_var('Mindphp.com','Traning','Python');
ผลลัพธ์
Selection_010.png
Selection_010.png (8.58 KiB) Viewed 286 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by prakon » 05/07/2018 7:15 pm

Code: Select all

def myfunc2(arg1,*vartuple):
  print(arg1)
  for v in vartuple:
    print('vartupe is:',v)
  return 0
myfunc2("cat")
myfunc2("cat",'dog','fish')
ศึกษาจาก https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by rangsan » 03/05/2018 12:03 pm

การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Code: Select all

def summary(name,*arg1):
  total = 0
  for i in range(len(arg1)):
    total += arg1[i]
    print "Arrgrument of index[",i,"]",arg1[i]
  print "Name      : ",name
  print "Output of total : ",total ,"\n"
summary("Rangsan",1,2,3,4,5)
summary("Umnang",2.02,7.36)
ผลลัพธ์การรันโค้ด
Python function Variable-length arguments.png
Python function Variable-length arguments.png (28.16 KiB) Viewed 711 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... M&index=17

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by Patcharanan.0399 » 20/04/2018 10:26 am

Code: Select all

def myfunc_var(argl, *vartuple):
  print "Argement is : ", argl
  for v in vartuple:
    print "Vartuple is : ", v
    
myfunc_var ("ABC.com")
print ("\n.....................\n")
myfunc_var ("ABC.com", "DEF.com", "GHI.com")
ผลการรัน
FuncVariable.JPG
FuncVariable.JPG (12.06 KiB) Viewed 730 times
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 1 กำหนดข้อมูลให้หนึ่งข้อมูล การแสดงผลจะแสดงออกมามี Argement ตัวเดียว
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 2 กำหนดข้อมูลให้สามข้อมูล การแสดงผลจะแสดงอผลออกได้ทั้งสาม Argement ได้


ศึกษาจาก https://youtu.be/lkW7Dp9Lwm4

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by Jom07 » 25/01/2018 12:26 am

Code: Select all

def func(x, *o):
  for n in o:
    print(n)
  print(x,o)
func("mindphp1","python1","mindphp","python")
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

by Four » 23/01/2018 2:40 pm

Code: Select all

def func(a, *b):
  for n in b:
    print(n)
  print(a,b)
func("mindphp","python","test","123")
ผลรัน

Image

Top