ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by jirawoot » 20/06/2019 2:28 pm

Code: Select all

try:
  a_int = 10 * (5 / 0)
  print(a_int)
except:
  print('ไม่สามารถหารด้วย 0 ได้')
ผลลัพธ์
Selection_013.png
Selection_013.png (6.75 KiB) Viewed 293 times

Code: Select all

import sys
try:
  num = int(input('input number 1-10 :'))
except ValueError:
  print ("you input the wrong number")
  sys.exit()

print('you number is :', num)
ผลลัพธ์
Selection_014.png
Selection_014.png (7.87 KiB) Viewed 293 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by chatee supasand » 07/06/2019 5:39 pm

ขอบคุณ ครับเค้าใจเนื้อหาดีมากเลยครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by anuwat somsakul » 10/08/2018 3:08 pm

การจัดการข้อผิดพลาดใน Python ดักจับ Error

Code: Select all

import sys
try:
  number = int(input("Please enter a number: "))
except ValueError:
  print("You input the wrong number")
  sys.exit()

print("You number is :" ,number)
ผลลัพธ์
กรอกตัวเลข
Selection_005.png
Selection_005.png (16.33 KiB) Viewed 833 times
ที่ไม่ใช่ตัวเลข
Selection_006.png
Selection_006.png (17.86 KiB) Viewed 833 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by rangsan » 03/05/2018 5:34 pm

การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

Code: Select all

import sys

try:
  number_input = int(raw_input("Please input number 1-20 : "))
except ValueError:
  print "Your input the wrong number :(" 
  sys.exit()
  
if number_input<1 or number_input>20:
  print 'Your input error :('
else:
  print "Your Number is : ",number_input
ผลการรันโค้ด
การจัดการข้อผิดพลาด.png
การจัดการข้อผิดพลาด.png (21.5 KiB) Viewed 919 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=TRpSr1y ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by Patcharanan.0399 » 19/04/2018 5:10 pm

Code: Select all

try:
  var_int = 10 * (5/0)
  print "Ans is : ",var_int
except:
 print "Can't divide by 0"
 
ผลการรัน
โปรแกรมแจ้ง Error ว่าไม่สามารถการด้วย 0 ได้
โปรแกรมแจ้ง Error ว่าไม่สามารถการด้วย 0 ได้
ผลลัพธ์ Except.jpg (2.27 KiB) Viewed 940 times

ศึกษาจาก https://youtu.be/TRpSr1yDDWU

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by Jom07 » 24/01/2018 6:42 pm

ตัวอย่าง Python ดักจับ Error

Code: Select all

try:
  var_int = 10 * (5/0)
  print('ผลของการคำนวฯเลข', var_int)
except:
  print ('ไม่สามารถหารด้วย 0 ได้')
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=TRpSr1y ... M&index=14

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by Four » 22/01/2018 10:55 pm

Code: Select all

import sys


try:
  test = int(input("Number : "))

except:
  print ("error")
  sys.exit()

print ("Number is", test)
ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (14) : การจัดการข้อผิดพลาดใน python (ไพทอน)

by Dive Demo » 03/02/2017 10:46 am

เข้าใจในการตรวจ error มากขึ้นครับ

Top