ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by jirawoot » 22/06/2019 6:02 pm

Code: Select all

class Employee:

  empCount = 0
  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empCount += 1

  def displayCount(self):
    print('total employee %d'%Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
    print('name : ', self.name, ',Salary:', self.salary)

odj1 = Employee('python', 2500)

odj2 = Employee('mindphp', 5600)

odj1.displayEmployee()
odj2.displayEmployee()
print("Total Employee %d"% Employee.empCount)
Selection_016.png
Selection_016.png (7.45 KiB) Viewed 427 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by prakon » 11/07/2018 5:49 pm

ลองทำตามแล้ว เข้าใจครับ

Code: Select all

class Employee:
  #ตัวอย่างการสร้าง class โดยภายในมี 3 method
  empCount=0
  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empCount += 1

  def displayCount(self):
    print("Total Employee %d"%Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
    print("Name :", self.name, ",Salary",self.salary)

#ส่งความสารถในคลาสมาเก็บไว้ในตัวแปร
obj1 = Employee("mind php",2500)
obj2 = Employee("Python",5600)

obj1.displayEmployee()
obj2.displayEmployee()
print("Total Employee %d"%Employee.empCount)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by rangsan » 05/05/2018 3:08 pm

OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

ในส่วนของโค้ด

Code: Select all

class workker:
  
  empCount = 0 #Class Variable
  
  def __init__(self,name,salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    workker.empCount += 1
    
  def displayCount(self):
    print "Tottal Workker %d : " % workker.empCount
  def displayWorkker(self):
    print "Name : ",self.name, ", Salary : ",self.salary
  
#pull skill workker out of var_obj1
obj_1 = workker("Mindphp",50000)
  
#pull skill workker out of var_obj2
obj_2 = workker("Python",70000)
  
obj_1.displayWorkker()
obj_2.displayWorkker()

print "Total Workker %d " % workker.empCount
ผลการรัน
OOP.png
OOP.png (4.67 KiB) Viewed 995 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=636m_YW ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by Jom07 » 25/01/2018 3:32 pm

Code: Select all

class employee:

  count = 0

  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    employee.count += 1
  def discount(self):
    print("total %d" % employee.count)
  def disemployee(self):
    print("name:", self.name, "salary:", self.salary)

obj1 = employee("python1", 100)

obj2 = employee("python2", 200)

obj3 = employee("python3", 300)

obj1.disemployee()
obj2.disemployee()
obj3.disemployee()
print("total %d" % employee.count)
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=636m_YW ... M&index=42

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by Four » 25/01/2018 12:51 am

Code: Select all

class employee:

  count = 0

  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    employee.count += 1
  def discount(self):
    print("total %d" % employee.count)
  def disemployee(self):
    print("name:", self.name, "salary:", self.salary)

obj1 = employee("test", 1000)

obj2 = employee("mindphp", 2000)

obj3 = employee("python", 3000)

obj1.disemployee()
obj2.disemployee()
obj3.disemployee()
print("total %d" % employee.count)
ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by dawthana » 17/01/2017 3:38 pm

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ented.html

ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by dawthana » 17/01/2017 3:26 pm

ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)
ภาษา python (ไพทอน) เป็นภาษา script (สคริป์) ที่สนับสุนนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP หรือ Object-Oriented ซึ่งจำเป็นต้องรู้จักคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการเขียน

ทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆ
Class (คลาส)คือแม่แบบหรือต้นแบบที่กำหนดคุณสมบัติการทำงานของ Object ที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก Class และเข้าถึงตัวแปรได้ด้วยเครื่องหมาย “.”
Class Variable (คลาส วาริเอเบิล) คือตัวแปรที่ใช้ร่วมกันใน class ถูกกำหนดให้อยู่ใน Class แต่นอก Method
Instance Variable (อีนซแท็น วาริเอเบิล) คือตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นและยังคงอยู่ใน method ของ Class ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น
Inheritance (อินเฮริแท็น) คือการถ่ายโอรความสามารถจาก Class หนึ่งไปสู่อีก Class
Function overloading (ฟังก์ชัน โอเวอร์โหลด) คือฟังก์ชันที่มีชื่อเหมือนกัน แต่สามารถทำงานแยกการทำงานของฟังก์ชันแต่ละตัวได้โดย Arguments
Constructor function (คอนสทรัคเทอะ ฟังก์ชัน) คือฟังก์ชันที่ถูกเรียกอัตโนมัติเมื่อสร้าง Object จาก Class : ซึ่งใน python ใช้ฟังก์ชัน _init_()
Instance (อีนซแท็น) คือการสร้าง Object จาก class โดย Object ที่ถูกสร้างขึ้นจะเป็นชนิดของ Object ที่ดึงเอาความสามารถทั้งหมดออกมาเก็บในตัวแปร
Method (เมดธอด) คือฟังก์ชันที่ถูกสร้างภายใน class
Object (ออบเจค) คือคุณสมบัติต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นภายใน class ไม่ว่าจะเป็น Data Members (Class Variable และ Instance Variable) และ Method

รูปแบบการสร้าง Class
class Class_Name :
 • var = value
 • def method_name():
  …………………………...
  ……………………………
  ……………………………
โดย class_Name คือชื่อของ Class และภายใน Class จะประกอบด้วย Method

ตัวอย่างรูปแบบการสร้าง Class

Code: Select all

class Employee :
  empCount = 0
  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empCount +=1

  def displayCount(self):
    print "Total Employee %d" % Employee.empCount

  def displayEmployee(self):
    print "None : ", self.name, "Salary : ", self.salary
ตัวอย่างรูปแบบการสร้าง Instance Objects()

Code: Select all

obj1 = Employee("Minephp", 2500)

obj2 = Employee("Python", 5600)
ตัวอย่างการเรียกใช้งาน Class
class.png
class.png (48.96 KiB) Viewed 1307 times
ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=636m_YW ... lzdKrpxsMM

Top