ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by Sirayu » 19/06/2019 11:56 am

เนื้อหามีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ :-o :-o

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by jirawoot » 18/06/2019 7:16 pm

ตัวดำเนินการทางตรรกะ

Code: Select all

int1 =10
int2=5

if(int1>10) and(int2<5):
  print("true")
else:
  print('false')
ผลลัพธ์
Selection_12344.png
Selection_12344.png (5.83 KiB) Viewed 206 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by jirawoot » 18/06/2019 6:58 pm

ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

Code: Select all

var_int =10
if var_int==10:
  print("true")
  print(var_int)
else:
  print('false')
ผลลัพธ์
Selection_0232.png
Selection_0232.png (6.53 KiB) Viewed 206 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by jirawoot » 18/06/2019 6:43 pm

ตัวดำเนินการทาง บวก ลบ คูณ หาร หารเอาเศษ ยกกำลัง หารไม่เอาเศษ

Code: Select all

num_sum = 5+2
print(num_sum)
ผลลัพธ์
Selection_055.png
Selection_055.png (7.55 KiB) Viewed 206 times

Code: Select all

num_sum = 5//2
print(num_sum)
ผลลัพธ์
Selection_0123.png
Selection_0123.png (5.3 KiB) Viewed 206 times

Code: Select all

num_sum = 5%2
print(num_sum)
ผลลัพธ์
Selection_010454.png
Selection_010454.png (5.5 KiB) Viewed 206 times

Code: Select all

num_sum = 5**2
print(num_sum)
ผลลัพธ์
Selection_099.png
Selection_099.png (5.89 KiB) Viewed 206 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by chatee supasand » 06/06/2019 5:29 pm

เข้าใจตัวดำเนินการมากขึ้นมากๆเลยครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by prakon » 05/07/2018 5:10 pm

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เหมือนกับการบวกลบคูณหาร ทั่วไป แต่มีตัวที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานั้นก็คือ //(หารเอาส่วน) และ %(หารเอาเศษ) โดยก่อนเราเขียนโปรแกรมเราต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญด้วย เช่น * ,/, //, % จะสำคัญกว่า(โปรแกรมเลือกรันก่อน) +, - เช่น

Code: Select all

a=4
b=6
c=8
d=4+6*8/2
print(d)

ถ้าหากเราคิดจากซ้ายไปขวาจะได้ 40
แต่ผลการรันได้จะได้ 28
ถ้าหากเราอยากได้ 40 เราสามารถใส่วงเล็บ(วงเล็บสำคัญสุดในตัวดำเนินการ)

Code: Select all

a=4
b=6
c=8
d=(4+6)*8/2
print(d)
ผลการรันก็จะได้ 40

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
== เช็คค่าทั้งสองว่าเท่ากัน เช่น 2==2 จะเป็น จริง
!= เช็คค่าทั้งสองว่าไม่เท่ากัน เช่น 3!=2 จะเป็น จริง
< ค่าทางซ้ายน้อยกว่าทางขวา เช่น 3<2 เป็นเท็จ
>ค่าทางซ้ายมากกกว่าทางขวา เช่น 3>2 เป็นจริง
<>เช็คว่าค่าทั้งสองไม่เท่ากัน เช่น 3<>2 จะเป็นจริง #แต่รันในpycharmแล้ว error invalid syntax
<= ค่าท้างซ้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับทางขวา เช่น 2<=3 จะเป็นจริง , 3<=3 จะเป็นจริง
>= ค่าทางซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับทางขวา เช่น 2>=3 เป็นเท็จ, 3>=3 เป็นจริง

Code: Select all

a=6
b=2
if (a>=b):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้ TRUE

ตัวดำเนินการทางตรรกกะ
and คือทั้งซ้ายและขวาต้องเป็นจริง

Code: Select all

a=2
b=2
if (a==b and b==a):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้เป็น TRUE

or คือซ้ายหรือขวาต้องเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

Code: Select all

a=2
b=2
if (a==b or b==10):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้เป็น TRUE

not ในวงเล็บต้องเป็นเทจ จึงจะเป้นจริง

Code: Select all

a=2
b=2
if (not(a==b)):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้ False เพราะ a==b เปนจริง

ตัวดำเนินการกำหนดค่า
= เอาค่าทางขวามาใส่ทางซ้าย
//= เช่น a//=b หมายถึง a=a//b

ตัวดำเนินการสมาชิก
in เช็คว่ามีตัวแปรทางซ้ายอยู่ในทางขวา

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "b" in list:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันจะเป็น true

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "b" in list:
  print("true")
else:
  print('false')
not in เช็คว่าไม่มีตัวแปรทางซ้ายอยู่ในทางขวา
ผลการรันจะเป็น true

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "e" not in list:
  print("true")
else:
  print('false')
ตัวดำเนินงานการตรวจสอบเงื่อนไข
is ตัวทางซ้ายอยู่ในเมมโมรี่ของทางขวา

Code: Select all

a=20
b=20
if b is a:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันเป็น true
is not ตัวทางซ้ายไม่อยู่ในเมมโมรี่ของทางขวา

Code: Select all

a=20
b=8
if b is not a:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันเป็น true

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by rangsan » 03/05/2018 2:40 pm

ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Code: Select all

a = 10
b = 2
print a," + ",b," = ",a+b


if a >= b:
  print "TRUE"
else:
  print "FALSE"
ผลการรันโค้ด
Operator.png
Operator.png (14.07 KiB) Viewed 739 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=eoLqgBB ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

by Patcharanan.0399 » 18/04/2018 6:41 pm

เรียนรู้ตัวดำเนินการต่างๆ

Code: Select all

a = 59
b = 24
ans = (a//b)+(b-a)

print (ans)
ผลการรัน
Capture.JPG
Capture.JPG (8.2 KiB) Viewed 756 times
ศึกษาจาก https://youtu.be/eoLqgBBIGUg

Top