การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

Re: การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 2:41 pm

ศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ments.html

การใช้ For loop Statements ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 2:40 pm

loop คือการทำงานจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ loop ในภาษาไพทอน
รูปแบบ For loop Statements

Code: Select all

for iterating_variable in sequence:   # sequence ลำดับการทำงานอาจเป็น string หรือ list
		statement
		statement
การควบคุมลูป (Loop Control)
คือการเปลี่ยนลำดับการทำงานของ Loop มี 3 ประเภท ได้แก่ Pass, Break และ Continue
- Pass ข้ามการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เช่น

  Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			pass 		
  		print letter
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
  .
  c
  o
  m
- Break ออกจากการทำงานทันที
 • Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			break		#หยุดการทำงานทันทีเมื่อเจอจุด 		
  		print letter
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
- Continue ออกจากการทำงานนั้นแล้วไปทำงานในคำสั่งถัดไป
 • Code: Select all

  for letter in “Mindphp.com” :
  		if letter == “.” :
  			continue		#เมื่อ letter เท่ากับจุดให้ออกจากการทำงานแล้วทำให้คำสั่งถัดไป	
  		print letter
  
  ผลการทำงาน

  Code: Select all

  M
  i
  n
  d
  p
  h
  p
  c
  o
  m

Top