ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

by thatsawan » 16/05/2019 6:53 pm

เปลี่ยนเป็น

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
จาก

Code: Select all

#-*- coding=utf-8 -*-

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

by tatiya » 16/05/2019 4:16 pm

ถ้า value ที่จะใส่เป็นภาษาไทย ให้เก็บไว้ในตัวแปร และแปลง encode ก่อน

Code: Select all

a = "ทดสอบ"
b = a.encode('utf-8')

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

by teenproza7 » 16/05/2019 4:14 pm

tatiya wrote:ขอดู code เต็มๆครับ

Code: Select all


#-*- coding=utf-8 -*-
import psycopg2 as n
try:
  con = n.connect(host='localhost', user='postgres', password='', port='5432',database='testDB')
  cur = con.cursor()

  sql = """ insert into test_python (name_first, name_last, favorite_color ) value ('ชื่อจริง','นามสกุล','สีดำ') """
  sql = sql.encode('utf-8')

  try:
    cur.execute(sql)
    con.commit()
    print('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
  except:
    con.rollback()
    print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')


except n.DatabaseError:
  print ('Error %s' % n.DatabaseError)

if con:
  con.close()
นี่ครับ

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

by tatiya » 16/05/2019 4:09 pm

ขอดู code เต็มๆครับ

ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

by teenproza7 » 16/05/2019 4:08 pm

ผมไม่สามารถสร้างข้อมูลลงในตารางได้ครับมันขึ้น Error แบบนี้

Image

ขอวิธีแก้ด้วยครับ

Top