ขอวิธีการสร้าง Path เพื่อเก็บไฟล์

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอวิธีการสร้าง Path เพื่อเก็บไฟล์

Re: ขอวิธีการสร้าง Path เพื่อเก็บไฟล์

by tatiya » 29/05/2019 2:08 pm

ทำตามกระทู้นี้ก็ได้ครับ
viewtopic.php?p=131775#p131775

Re: ขอวิธีการสร้าง Path เพื่อเก็บไฟล์

by teenproza7 » 29/05/2019 1:49 pm

ได้ละครับโดยทำการ import module

import os.path

จากนั้น

Code: Select all

        save_path = '/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/rmllist' #สร้าง path สำหรับเก็บไฟล์
        field_rml_name = str(new_row_id) + '.rml' 
        path = os.path.join(save_path, field_rml_name) #สร้าง ตัวแปร เพื่อทำการสร้างและเก็บที่อยู่ของไฟล์ 

        f = open(path, 'w') #ทำการสร้างไฟล์ จากตัวแปร field_rml_name และเก็บไฟล์จากการสร้าง path ในตัวแปร save_path
         
้อ้างอิง https://stackoverflow.com/a/8024254

ขอวิธีการสร้าง Path เพื่อเก็บไฟล์

by teenproza7 » 29/05/2019 1:21 pm

ผมทำการเขียนโค้ดให้ python สร้างไฟล์ขึ้นมา แต่ปัญหาคือ เมื่อสร้างมาเยอะแล้วอยากเก็บไฟล์ที่สร้างไว้ใน directory ใด directory หนึ่ง

ีมีวิธีการเขียนยังไงบ้างครับ

Top