รับสมัคร Java Programmer, .Net Programmer, SAP Consult และ Tester หลายตำแหน่ง!!

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รับสมัคร Java Programmer, .Net Programmer, SAP Consult และ Tester หลายตำแหน่ง!!

รับสมัคร Java Programmer, .Net Programmer, SAP Consult และ Tester หลายตำแหน่ง!!

by iteam.iteamstudio » 30/10/2012 12:46 pm

บริษัท ไอทีมสตูดิโอ จำกัด

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

1.Java Programmer
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญญาชาติไทยเท่านั้น
เพศ ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอใช้
สามารถรับแรงกดดันได้ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
เขียนโปรแกรมและตรวจสอบระบบเบื้องต้นได้
มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้าน Programming : Java,J2EE,JSF,Spring,Hibernate,Servlet,JSP
มีความรู้ด้านการออกแบบระบบ
แก้ไขข้อบกพร่องที่ทางทีมตรวจสอบแจ้งมา
สร้างและปรับปรุงระบบ

2..Net Programmer
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญญาชาติไทยเท่านั้น
เพศ ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอใช้
สามารถรับแรงกดดันได้ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
เขียนโปรแกรมและตรวจสอบระบบเบื้องต้นได้
มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้าน Programming : ASP.net,C#.net,VB.net
มีความรู้ด้านการออกแบบระบบ
แก้ไขข้อบกพร่องที่ทางทีมตรวจสอบแจ้งมา
สร้างและปรับปรุงระบบ

3.SAP Consult
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญญาชาติไทยเท่านั้น
เพศ ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้าน SAP Consultant
มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ นำเสนอ solutions ให้กับทางลูกค้าได้
มีประสบการณ์ในการทำ SAP Module (FI, CO, SD, MM,WM,PM EP, BI, BO,CS,PP,PS,SD)
มีประสบการณ์ในการทำโครงการ SAP full cycle ประมาณ 2-4 โครงการ
มีความเข้าใจในกระบวนการการทำงานและธุรกิจของลูกค้า และสามารถพัฒนาและแนะนำได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งประสานง่ายกับฝ่ายพัฒนา ABAP ได้
มีใบประกาศ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้
ระบุแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด และมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนากับลูกค้า
ออกแบบและระบค่า SAP ในการดำเนินโครงการ เป็นหัวหน้าในการนำทีม ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้

4.Tester
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญญาชาติไทยเท่านั้น
เพศ ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสายงานตรวจสอบระบบ
มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MSSQL,Oracle
สามารถใช้ภาษา SQL ได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
ออกแบบ test case
พัฒนาและดำเนินการทดสอบระบบ และสามารถวางแผนในการทดสอบได้
ปฎิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนดไว้และปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม
ประสานงานกับทางทีมพัฒนาระบบในการแก้ไขระบบ

สามารถติดต่อ ได้ที่สอบถามเพิ่มเติม หรือส่ง resume มาได้ที่ pm
บริษัท ไอทีมสตูดิโอ จำกัด
219/23 ชั้น7 อาคารชุด อโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Top