สอนสร้าง Plugin WordPress (7) : ตัวอย่างการใช้งาน add_action ( Actions Hooks ) Remove a Dashboard Widget

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอนสร้าง Plugin WordPress (7) : ตัวอย่างการใช้งาน add_action ( Actions Hooks ) Remove a Dashboard Widget

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (7) : ตัวอย่างการใช้งาน add_action ( Actions Hooks ) Remove a Dashboard Widget

by mindphp » 25/10/2016 9:53 pm

รวมกระทู้ บทความสอนสร้าง Plugin WordPress
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 25&t=36079

สอนสร้าง Plugin WordPress (7) : ตัวอย่างการใช้งาน add_action ( Actions Hooks ) Remove a Dashboard Widget

by thatsawan » 25/10/2016 12:01 pm

Remove a Dashboard Widget
คือการลบ กล่องแสดงต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนแสดง Dashboard Widget
Image
เราสามารถเขียน Plugin ลบการแสดงส่วนนั้นๆ ออกได้

ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

remove_meta_box( string $id, string|array|WP_Screen $screen, string $context ) 

Code: Select all

//Exsample  API(wp_dashboard_setup) 
add_action('wp_dashboard_setup', 'wpdocs_remove_dashboard_widgets');
 
/**
 * Remove all dashboard widgets
 */
function wpdocs_remove_dashboard_widgets(){
    remove_meta_box('dashboard_right_now', 'dashboard', 'normal');   // Right Now
    remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal'); // Recent Comments
    remove_meta_box('dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'normal');  // Incoming Links
    remove_meta_box('dashboard_plugins', 'dashboard', 'normal');   // Plugins
    remove_meta_box('dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side');  // Quick Press
    remove_meta_box('dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'side');  // Recent Drafts
    remove_meta_box('dashboard_primary', 'dashboard', 'side');   // WordPress blog
    remove_meta_box('dashboard_secondary', 'dashboard', 'side');   // Other WordPress News
    // use 'dashboard-network' as the second parameter to remove widgets from a network dashboard.
} 
Image

Top