ขั้นตอนเบื่องต้นในการทำงานในสำนักงานบัญชี

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: ขั้นตอนเบื่องต้นในการทำงานในสำนักงานบัญชี

ขั้นตอนเบื่องต้นในการทำงานในสำนักงานบัญชี

โพสต์ โดย praphasri » 02/07/2018 4:59 pm

การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละเดือนเป็น 3 ช่วง
-ช่วงต้นเดือน
-ช่วงกลางเดือน
-ช่วงสิ้นเดือน

-รายละเอียดงานช่วงต้นเดือน
-รับเอกสาร
-หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
-ตารางเงินเดือน
-ทำแบบ ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53
-ยื่นแบบ ภงด. สามารถยื่นได้ 2 วิธี
-ยื่นแบบเขียนด้วยมือ ต้องยื่นในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั่งอยู่ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
-ยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ภายใน 14 วันของเดือนถัดไป

-รายละเอียดงานช่วงกลางเดือน
-รับเอกสาร
-ใบกำกับภาษีขาย
-ใบกำกับภาษีซื้อ
-เอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ที่จำเป็น (เก็บไว้บันทึกบัญชีตอนช่วงสินเดือน)
-ทำบันทึกบัญชีการขายสินค้า,การซื้อสินค้า ตามใบกำกับภาษี
-ทำแบบ ภพ.30
-ยื่นแบบ ภพ.30 สามารถยื่นได้ 2 วิธี
-ยื่นแบบเขียนด้วยมือ ต้องยื่นในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั่งอยู่ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
-ยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ภายใน 22 วันของเดือนถัดไป

-รายละเอียดงานช่วงกลางเดือน
-บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินในแต่ละเดือน
-ปิดงานรายเดือน

ข้างบน