เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

by taemmynatchapon » 23/07/2018 3:58 pm

  • จากพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
2018-07-23_15-50-13.jpg

สรุปคือ

เมื่อได้กำไรจากการซื้อ-ขาย เงินดิจิตอล เช่น bitcion ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15%สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ratchakitcha.soc.go.th ว่าด้วยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

Top