ตัวอย่าง Data Type สำหรับ phpbb [PHPBB]

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่าง Data Type สำหรับ phpbb [PHPBB]

ตัวอย่าง Data Type สำหรับ phpbb [PHPBB]

by M004 » 21/06/2013 11:19 am

สำหรับ การเรียกใช้งาน Data Type ใน phpbb นั้นแตกจากการใช้งาน ปกติ
การเรียกใช้งาน Data Type phpbb นั้น เรียกได้ ดั่งนี้

ประเภท Numeric

Code: Select all

TINT:%d   = tinyint(%d) 
INT:%d    = int(%d) 
BINT      = bigint(20) 
USINT     = smallint(4) UNSIGNED 
UINT      = mediumint(8) UNSIGNED 
UINT:%d   = 	int(%d) UNSIGNED 
ประเภท Decimal

Code: Select all

VCHAR     = varchar(255) 
VCHAR:%d  = varchar(%d) 
CHAR:%d   = char(%d) 
XSTEXT    = text 
STEXT     = text 
TEXT      = 	text 
MTEXT     = 	mediumtext 

ประเภท Unicode Text

Code: Select all

VCHAR_UNI     = varchar(255) 
VCHAR_UNI:%d  = varchar(%d) 
XSTEXT_UNI    = varchar(100) 
STEXT_UNI     = varchar(255) 
TEXT_UNI      =  	text 
MTEXT_UNI     = 	mediumtext 
ประเภท Miscellaneous

Code: Select all

BOOL         = 	tinyint(1) UNSIGNED 
TIMESTAMP    = 	int(11) UNSIGNED
VCHAR_CI     =   varchar(255) 
VARBINARY    =  	varbinary(255) 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://wiki.phpbb.com/Database_Type_Map

Top