สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ

Re: สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ

by tsukasaz » 15/08/2018 4:55 pm

ถ้ามันเคย push ไปแล้ว มันก็จะอยู่บน Server แบบนั้น ตามภาพที่ทำแค่เป็นการกันไม่ให้ commit ไปเพิ่ม (กรณีที่มีแก้ไขในไฟล์นั้น)

ถ้าอยากลบบน Server แนะนำ 2 วิธี
1. ต้องลบไฟล์ในเครื่องแล้ว commit กับ push ขึ้นไป แต่ต้องระวังไฟล์ที่เคย ignore ไว้ติดขึ้นไปด้วย เช่น nbproject
2. ลบบน Server ก่อน แล้วลบในเครื่องเรา แล้วค่อย pull ลงมา จากนั้นถ้าจะใช้ไฟล์ .gitignore ให้สร้างใหม่แล้ว ignore ตัวมันเองเลย

สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ

by pprn » 15/08/2018 4:43 pm

สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้แสดงขึ้น git ค่ะ

แต่เดิมนั้นได้ push .gitignore ลงใน git ไปเรียบร้อยแล้ว และต้องการปิด .gitignore ใน git ที่ push ลงไปแล้ว

เมื่อทำการ ignore .gitignore
สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ git.png
ignore
git.png (28.95 KiB) Viewed 608 times
แล้ว commit และ push ลงไป ก็ยังไม่สามรถปิด .gitignore
สอบถามวิธีการปิด .gitignore ใน netbean ไม่ให้อัพขึ้น git ค่ะ git1.png
commit
git1.png (43 KiB) Viewed 608 times
มีวิธีแก้ไขไหมคะ

Top