อยากทราบ ERROR หมายความว่าอย่างไรครับ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบ ERROR หมายความว่าอย่างไรครับ

Re: อยากทราบ ERROR หมายความว่าอย่างไรครับ

by tsukasaz » 01/07/2019 2:26 pm

มีการใช้ตัวแปร $thb โดยไม่ได้ประกาศค่ามาก่อน ไม่แน่ใจว่าจริงๆ แล้วตัวแปร $thb ควรจะต้องเป็น $number หรือเปล่า ?

อยากทราบ ERROR หมายความว่าอย่างไรครับ

by Patipat » 01/07/2019 2:24 pm

พอดีจะทำ แปลงคำอ่านตัวเลขภาษาไทย เป็นอังกฤษครับ แต่ว่า Error แบบนี้ครับไม่แน่ใจว่า หมายความว่าอะไรครับ
Selection_999(108).png
Selection_999(108).png (14.65 KiB) Viewed 218 times
Error บรรทัดนี้ครับ
Selection_999(109).png
Selection_999(109).png (50.96 KiB) Viewed 218 times

โค๊ดของคลาสครับ

Code: Select all

class Currency {
  public function bahtEng($thb) {
   list($thb, $ths) = explode('.', $thb);
   $ths = substr($ths.'00', 0, 2);
   $thb = Currency::engFormat(intval($thb)).' Baht';
   if (intval($ths) > 0) {
    $thb .= ' '.Currency::engFormat(intval($ths)).' Satang';
   }
   return $thb;
  }
  
  private function engFormat($number) {
   list($thb, $ths) = explode('.', $thb);
   $ths = substr($ths.'00', 0, 2);
   $max_size = pow(10, 18);
   if (!$number)
    return "zero";
   if (is_int($number) && $number < abs($max_size)) {
    switch ($number) {
     case $number < 0:
      $prefix = "negative";
      $suffix = Currency::engFormat(-1 * $number);
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case 1:
      $string = "one";
      break;
     case 2:
      $string = "two";
      break;
     case 3:
      $string = "three";
      break;
     case 4:
      $string = "four";
      break;
     case 5:
      $string = "five";
      break;
     case 6:
      $string = "six";
      break;
     case 7:
      $string = "seven";
      break;
     case 8:
      $string = "eight";
      break;
     case 9:
      $string = "nine";
      break;
     case 10:
      $string = "ten";
      break;
     case 11:
      $string = "eleven";
      break;
     case 12:
      $string = "twelve";
      break;
     case 13:
      $string = "thirteen";
      break;
     case 15:
      $string = "fifteen";
      break;
     case $number < 20:
      $string = Currency::engFormat($number % 10);
      if ($number == 18) {
       $suffix = "een";
      } else {
       $suffix = "teen";
      }
      $string .= $suffix;
      break;
     case 20:
      $string = "twenty";
      break;
     case 30:
      $string = "thirty";
      break;
     case 40:
      $string = "forty";
      break;
     case 50:
      $string = "fifty";
      break;
     case 60:
      $string = "sixty";
      break;
     case 70:
      $string = "seventy";
      break;
     case 80:
      $string = "eighty";
      break;
     case 90:
      $string = "ninety";
      break;
     case $number < 100:
      $prefix = Currency::engFormat($number - $number % 10);
      $suffix = Currency::engFormat($number % 10);
      $string = $prefix."-".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 3):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 2))))." hundred";
      if ($number % pow(10, 2))
       $suffix = " ".Currency::engFormat($number % pow(10, 2));
      $string = $prefix.$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 6):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 3))))." thousand";
      if ($number % pow(10, 3))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 3));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 9):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 6))))." million";
      if ($number % pow(10, 6))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 6));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 12):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 9))))." billion";
      if ($number % pow(10, 9))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 9));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 15):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 12))))." trillion";
      if ($number % pow(10, 12))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 12));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 18):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 15))))." quadrillion";
      if ($number % pow(10, 15))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 15));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
    }
   }
   return $string;
  }
 }
  

Top