คู่มือการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เบื้องต้น

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: คู่มือการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เบื้องต้น

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เบื้องต้น

โพสต์ โดย meeieis » 29/06/2017 11:08 am

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เบื้องต้น

camtasia-logo.jpg
camtasia-logo.jpg (21.28 KiB) เปิดดู 4521 ครั้ง

Camtasia Studio 8 เป็นโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อที่ดีโปรแกรมหนึ่ง สามารถบันทึกการทำงานต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเพิ่มคำอธิบายไปพร้อมกับการบันทึกหน้าจอ และยังสามารถปรับแต่งแก้ไขโดยการแทรกรูปภาพหรือเสียง effect ต่างๆเพื่อเพิ่ม ความน่าสนใจ โดยมีขั้นตอนและวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก

เมนูและเครื่องมือต่างๆ

camtasia-homepage-intro.jpg

ส่วนที่ 1 แสดงเมนูและครื่องมือต่างๆ
ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงวิดีโอ
ส่วนที่ 3 ส่วนของ Timeline

ส่วนที่ 1 แสดงเมนูและครื่องมือต่างๆ
- เมนู File ใช้สำหรับ สร้าง เปิด นำเข้าไฟล์ บันทึก และออกจากโปรแกรม
- เมนู Edit ใช้สำหรับแก้ไขวิดีโอ
- เมนู View ใช้สำหรับดูงานในรูปแบบต่างๆ
- เมนู Play ใช้สำหรับดูงานที่ได้สร้างไว้
- เมนู Tools ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้างงาน
- เมนู Help ช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม

camtasia-menu.jpg
camtasia-menu.jpg (8.47 KiB) เปิดดู 4521 ครั้ง

ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงวิดีโอ

camtasia-display-mindphp.jpg

ส่วนที่ 3 ส่วนของ timeline : แสดงช่วงเวลาของการเล่นวิดีโอและเสียง สถานะการใช้งาน effect ต่างๆที่ แสดงในช่วงเวลานั้นๆ

camtasia-timeline.jpg

การแก้ไขไฟล์วิดีโอ

1. การแทรกรูปภาพ/วิดีโอ

การใส่รูปภาพและวิดีโอเพื่อทำการปรับแต่งหรือตัดต่อวิดีโอ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.1 คลิกปุ่ม Import media

camtasia-importmedia.jpg
camtasia-importmedia.jpg (27.24 KiB) เปิดดู 4518 ครั้ง

1.2 เลือกไฟล์ภาพหรือวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์

camasia-select-media.jpg
camasia-select-media.jpg (146.79 KiB) เปิดดู 4518 ครั้ง

1.3 คลิกปุ่ม Open เพื่อเพิ่มไฟล์

camtasia-file-import.jpg
camtasia-file-import.jpg (50.5 KiB) เปิดดู 4518 ครั้ง

1.4 ไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏใน Clip Bin

catasia-timline-video.jpg

1.5 ลากไฟล์วิดีโอลง Timeline เพื่อทำการตัดต่อหรือแก้ไข

camtasia-cut-video-mindphp.jpg

1.6 หากต้องการตัดวิดีโอในส่วนที่ไม่ต้องการออก ให้ลากเส้น Timeline ไปยังจุดที่ต้องการแก้ไข แล้ว
ใช้เครื่องมือ Split เพื่อตัดวิดีโอหรือเสียง แล้วลบในส่วนที่ไม่ต้องการออก

เครื่องมือที่สำคัญ

ย่อ/ขยาย Timeline
รูปภาพ

ยกเลิก/ทำซ้ำ
รูปภาพ

ลบ
รูปภาพ

ตัดวิดีโอ
รูปภาพ

คัดลอก
รูปภาพ

วาง
รูปภาพ

การบันทึกไฟล์ (Save)
การบันทึกไฟล์จะใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกงานที่ทำอยู่ เพื่อเก็บไว้หรือนำกลับมาแก้ไข ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการบันทึกไฟล์งาน ดังต่อไปนี้

1. คลิกเมนู File
2. เลือก Save project
รูปภาพ

3. เลือกพื้นที่เก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิกปุ่ม save
รูปภาพ

การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export)
การนำออกไฟล์วิดีโอ เป็นขั้นตอนการนำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปใช้งาน โดยผู้จัดทำสามารถเลือกนามสกุล
ไฟล์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานตามต้องการได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกเมนู Produce and Share
รูปภาพ

2. คลิกเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการนำออก
3. คลิกปุ่ม Next
รูปภาพ

4. ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง Production name
5. เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ในช่อง Folder
6. คลิกปุ่ม Finish
รูปภาพ

7. โปรแกรมกำลัง render รอจนกว่าจะเสร็จ
รูปภาพ

8. เมื่อ render เสร็จ ให้กด Finish
รูปภาพ

ข้างบน