ศัพท์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ ที่ทางราชบัณฑิตยสถาน

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] เปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: ศัพท์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ ที่ทางราชบัณฑิตยสถาน

ศัพท์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ ที่ทางราชบัณฑิตยสถาน

โพสต์ โดย Oh_nO » 20/08/2017 3:58 am

AI (Artificial intelligence) ปัญญาประดิษฐ์
Classification -- การแบ่งประเภท หรือ การจำแนกประเภท
Clustering -- การแบ่งกลุ่ม
Data mining -- การทำเหมืองข้อมูล
Decision tree -- การตัดสินใจแบบลำดับขั้น
Delta rule -- กฎเดลต้า
Feedforward network -- ข่ายงานป้อนไปหน้า
Genetic algorithms -- ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Gradient descent -- การเคลื่อนลงตามความชัน
Learning -- การเรียนรู้
Logic programming -- การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ
Machine learning -- การเรียนรู้ของเครื่อง
Neuron -- เซลล์ประสาท, นิวรอน
Neural Networks -- ข่ายงานประสาทเทียม
Perceptron -- เพอร์เซปตรอน
Predicate -- ภาคแสดง, เพรดิเคต
Predicate calculus -- แคลคูลัสภาคแสดง
Reinforcement learning -- การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
Semi-supervised learning -- การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน
Supervised learning -- การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
Swarm intelligence -- ความฉลาดแบบกลุ่ม
Unsupervised learning -- การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

ข้างบน