อยากทราบโค้ดที่ทำ popup ใน joomla ครับ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบโค้ดที่ทำ popup ใน joomla ครับ

Re: อยากทราบโค้ดที่ทำ popup ใน joomla ครับ

by tsukasaz » 25/07/2019 10:41 am

ใช้ของ bootstrap ได้ครับ https://getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html#modals

Code: Select all

<!-- Button to trigger modal -->
<a href="#myModal" role="button" class="btn" data-toggle="modal">Launch demo modal</a>

<!-- Modal -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
	<div class="modal-header">
		<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
		<h3 id="myModalLabel">Modal header</h3>
	</div>
	<div class="modal-body">
		<p>One fine body…</p>
	</div>
	<div class="modal-footer">
		<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
		<button class="btn btn-primary">Save changes</button>
	</div>
</div>

อยากทราบโค้ดที่ทำ popup ใน joomla ครับ

by jamepiyawat » 25/07/2019 10:30 am

พอดีว่าผมต้องทำโมดูลที่ทำให้แสดง popup หน้าเว็บไซต์

อยากทราบว่าพอจะมีโค้ดที่แสดง popup ใน joomla ไหมครับ

Top