ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by jirawoot » 21/06/2019 10:07 am

หน้าฟังก์ชั่น

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def func1(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 1 =', arg)
    return

def func2(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 2 = ',arg)
    return


หน้าเรียกใช้

Code: Select all

import module_myarg
module_myarg.func1('python')
module_myarg.func2('train')


ผลลัพธ์
Selection_002.png
Selection_002.png (8.14 KiB) Viewed 95 times


from...import
หน้าฟังก์ชั่น

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def func1(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 1 =', arg)
    return

def func2(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 2 = ',arg)
    return

หน้าเรียกใช้

Code: Select all

from module_myarg import func1
func1('hello')

ผลลัพธ์
Selection_003.png
Selection_003.png (8.09 KiB) Viewed 95 times


from...import*
หน้าฟังก์ชั่น

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def func1(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 1 =', arg)
    return

def func2(arg):
    print('ฟังก์ชั่นที่ 2 = ',arg)
    return

หน้าเรียกใช้

Code: Select all

from module_myarg import *
func1('hello')
func2('python')

ผลลัพธ์
Selection_004.png
Selection_004.png (7.68 KiB) Viewed 95 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by anuwat somsakul » 10/08/2018 4:30 pm

Modules ใน Python - การใช้ from...import

โค้ดหน้า Modules

Code: Select all

def printfucn(myarg):
    print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 1",myarg)
    return
def printfunc2(myarg):
    print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 2", myarg)
    return
โค้ดหน้า from_import

Code: Select all

from  pythonModules import *
printfunc2("Traning")
printfucn("Mindphp.com")ผลลัพธ์
Selection_015.png
Selection_015.png (16.48 KiB) Viewed 709 times


ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=23

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by rangsan » 03/05/2018 7:11 pm

การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

โค้ดในส่วนของ module

Code: Select all

str_type = "Mindphp.com/Rangsan"
def printfunc(moduletest):
    print 'Show ModuleTest1 : ',moduletest
    return

def printfunc1(moduletest):
    print 'Show ModuleTest2 : ',moduletest
    return


โค้ดในส่วนของการใช้ from เรียกใช้งาน module

Code: Select all

from module_twentythree import *
printfunc("Your have learning Python")
printfunc1("Your have learning Java")
print str_type


ผลการรันโค้ด
from_moudle.png
from_moudle.png (17.74 KiB) Viewed 802 times

from_module2.png
from_module2.png (14.8 KiB) Viewed 802 timesศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=22

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Patcharanan.0399 » 21/04/2018 12:05 pm

สร้าง Module ที่เราต้องการจะเรียกใช้ในภายหลัง

Code: Select all

var_string = 'World.com'
def printfunc1(myarg):
    print '\nFunction 1 : ', myarg
    return

def printfunc2(myarg):
    print '\nFunction 2 : ', myarg
    return
   

เรียกใช้ Module ที่สร้างไว้ก่อนหน้า

Code: Select all

from module_from import printfunc1 , printfunc2
printfunc1 ("Hello")
printfunc2 ("How are you?")


ผลการรัน
Moduleform.JPG
Moduleform.JPG (11.3 KiB) Viewed 834 timesศึกษาจาก https://youtu.be/w6m-LXj6cug

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Jom07 » 25/01/2018 1:55 pm

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def printfunc1(sum):
    print("แสดงฟังก์ชันที่1:",sum)
    return

def printfunc2(sum):
    print("แสดงฟังก์ชันที่2:",sum)
    return


Code: Select all

from module_import import printfunc2
printfunc2("python")


ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj6cug&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=23

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Four » 23/01/2018 5:03 pm

Code: Select all

int = 1234
def func(num):
    print("ฟังก์ชัน1:", num)

def func2(num):
    print("ฟังก์ชัน2:", num)


Code: Select all

from module import *
func("mindphp")
func2("mindphp2")
print(int)


ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Dive Demo » 04/02/2017 10:51 am

ศึกษาแล้วเข้าใจว่า import : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ใช้"."ในการเข้าถึง
form..import : เรียกใช้งานเฉพาะฟังก์ชั่น ใช้"."ในการเข้าถึง
form...import* : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้ "."ในการเข้าถึง สามารถประกาศชื่อฟังก์ชั่นเพื่อใช้งาน Module ได้เลย

Top