การใช้ if else ใน python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ if else ใน python

การใช้ if else ใน python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 16/11/2018 3:48 pm

if else

if ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้

else ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้แต่จะเช็คเงื่อนไข if ก่อนว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่า ถ้าไม่เข้า if จึงจะเข้า else ได้

รูปที่ run ในโปรแกรม
11.png
11.png (6.68 KiB) Viewed 562 times
โค้ดที่จะนำมาrun

Code: Select all

vat_int = 10
# ประกาศตัวแปลให้vat_intมีค่าเท่ากับ 10

if vat_int == 10 : #เช็คในเงื่อนไขของ if ว่า vat_int = 10 หรือไม่
    print ('true')  #แสดงค่า true 
    print ('vat_int') #แสดงค่า vat_int
else :
    print ('falst') #แสดงค่า falst
ผลลัพธ์ที่ได้
12.png
12.png (4.59 KiB) Viewed 568 times
คลิปประกอบการเรียนรู้

Top