การรันTestCaseโดยใช้ตัวแปรเป็นตัวกำหนด ใน Python

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การรันTestCaseโดยใช้ตัวแปรเป็นตัวกำหนด ใน Python

การรันTestCaseโดยใช้ตัวแปรเป็นตัวกำหนด ใน Python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 15/02/2019 5:20 pm

การรันTestCaseโดยใช้ตัวแปรเป็นตัวกำหนด ใน Python

TestCase คือการทำงานที่เป็น ระบบอย่างหนึ่ง โดยการทำงาน จะทำเป็นขั้นตอน โดยที่เรา จะกำหนดที่จะทำงาน แทนด้วย ค่าของตัวแปร
ในที่นี้กำหนดให้ ตัวแปร testcase = 2 เพื่อต้องการ ให้โปรแกรมทำงาน ที่ ฟังก์ชัน test_Case2 อย่างเดียว โดยใช้ คำสั่ง if เป็นตัวเช็ค ค่าของ
ตัวแปร testcase เพื่อให้ ตัวโปรแกรม ทำงานตาม TestCase ที่เราต้องการดังนี้

โค้ด

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case1(self):
    print('test_Case1=%d'%testcase)

  def test_Case2(self):
    print('test_Case2=%d'%testcase)

  def test_Case3(self):
    print('test_Case3=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':
  print('check if')

  if testcase == 1 :
    print('case1')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case1)
  elif testcase == 2 :
    print('case2')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case2)
  elif testcase == 3 :
    print('case3')
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(test011.test_Case3)
ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

Code: Select all


check if
----------------------------------------------------------------------
case2
Ran 0 tests in 0.000s
test_Case2=2

OK
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

Top