ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

โพสต์ โดย md040 » 24/11/2016 3:47 pm

จากปัญหาต่างๆ เช่น ข้อมูลซำ้ซ้อน ข้อมูลกระจัดกระจาย เป็นต้น ของการเก็บข้อมูลในอดีตที่มีความยุ่งยากในการจัดระเบียบ การนำข้อมูลมาใช้งาน และการค้นหา จึงมีการคิดวิธีการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่นคือ
640px-Relational_database_terms.svg.png
640px-Relational_database_terms.svg.png (8.39 KiB) เปิดดู 698 ครั้ง

ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) เป็นระบบที่รวบรวมกลุ่มของข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไว้ด้วยกันและสามารถเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นๆ ได้ อย่างมีระบบ ระบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด หรือ Bit (บิต) คือ 0 และ 1 (สัญญาณดิจิตอล) เมื่อนำบิตหลายๆ บิต มารวมกันจะได้เป็น Byte (ไบต์) หรือหน่วยของข้อมูลแบบบิตจำนวน 8 บิต และเท่ากับ 1 อักขระ Field (ฟิลด์) หรือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการเอาหลายๆ ไบต์มารวมกัน เช่น รหัสพนักงาน, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า เป็นต้น การนำฟิลด์หลายๆ ฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกันจะเรียกว่า Record (เรคคอร์ด) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบไปด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น เมื่อนำหลายๆ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดมาประกอบรวมกันจะได้ File (ไฟล์) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ หลายๆ คน จะรวมกันเป็นไฟล์ 1 ไฟล์ และเมื่อนำไฟล์หลายๆ ไฟล์ เช่น ไฟล์ข้อมูลลูกค้า ไฟล์ข้อมูลบริษัทของลูกค้า เป็นต้น มาประกอบกัน จะได้เป็น Database (เดต้าเบส) หรือ ฐานข้อมูล ที่มีการจัดเรียงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ระเบียบ

ลำดับขั้นของการเก็บข้อมูล
Database (เดต้าเบส) >> Files (ไฟล์) >> Record (เรคคอร์ด) >> Fields (ฟิลด์) >> Byte (ไบต์) >> Bits (บิต)

ที่มาภาพ: commons.wikimedia.org/wiki/File:Relational_database_terms.svg

ข้างบน