ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR

ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR

Post by mindphp » 06/11/2011 4:59 am

ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR
รูปแบบ

Code: Select all

Post::model()->updateByPk($pk,$attributes,$condition,$params); 


ตัวอย่างการใช้

Code: Select all

Post::model()->updateByPk($pks, 'author_id = :author_id', array('author_id'=>$myId)); 


หรือ

Code: Select all

 $data->author_id = $author_id;
Post::model()->updateByPk($pks, $data); 

Top