ฐานข้อมูลจังหวัด ในประเทศไทย พร้อมโครงสร้างตาราง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ฐานข้อมูลจังหวัด ในประเทศไทย พร้อมโครงสร้างตาราง

ฐานข้อมูลจังหวัด ในประเทศไทย พร้อมโครงสร้างตาราง

by mindphp » 23/12/2011 10:11 am

Code: Select all

DROP TABLE IF EXISTS `province`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `province` (
  `province_id` int(7) unsigned zerofill NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `country_id` int(3) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '000',
  `province_group_id` int(5) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '00000',
  `province_desc` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
  `province_sorting` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`province_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=78 ;

--
-- Dumping data for table `province`
--

INSERT INTO `province` (`province_id`, `country_id`, `province_group_id`, `province_desc`, `province_sorting`) VALUES
(0000001, 001, 00006, 'กระบี่', 2),
(0000002, 001, 00001, 'กรุงเทพ', 1),
(0000003, 001, 00002, 'กาญจนบุรี', 3),
(0000004, 001, 00004, 'กาฬสินธุ์', 4),
(0000005, 001, 00003, 'กำแพงเพชร', 5),
(0000006, 001, 00004, 'ขอนแก่น', 6),
(0000007, 001, 00007, 'จันทบุรี', 7),
(0000008, 001, 00002, 'ฉะเชิงเทรา', 8),
(0000009, 001, 00007, 'ชลบุรี', 9),
(0000010, 001, 00002, 'ชัยนาท', 10),
(0000011, 001, 00004, 'ชัยภูมิ', 11),
(0000012, 001, 00006, 'ชุมพร', 12),
(0000013, 001, 00003, 'เชียงราย', 13),
(0000014, 001, 00003, 'เชียงใหม่', 14),
(0000015, 001, 00006, 'ตรัง', 15),
(0000016, 001, 00007, 'ตราด', 16),
(0000017, 001, 00003, 'ตาก', 17),
(0000018, 001, 00002, 'นครนายก', 18),
(0000019, 001, 00001, 'นครปฐม', 19),
(0000020, 001, 00004, 'นครพนม', 20),
(0000021, 001, 00004, 'นครราชสีมา', 21),
(0000022, 001, 00006, 'นครศรีธรรมราช', 22),
(0000023, 001, 00003, 'นครสวรรค์', 23),
(0000024, 001, 00001, 'นนทบุรี', 24),
(0000025, 001, 00006, 'นราธิวาส', 25),
(0000026, 001, 00003, 'น่าน', 26),
(0000027, 001, 00004, 'บุรีรัมย์', 27),
(0000028, 001, 00001, 'ปทุมธานี', 28),
(0000029, 001, 00002, 'ประจวบคีรีขันธ์', 29),
(0000030, 001, 00002, 'ปราจีนบุรี', 30),
(0000031, 001, 00006, 'ปัตตานี', 31),
(0000032, 001, 00002, 'พระนครศรีอยุธยา', 32),
(0000033, 001, 00003, 'พะเยา', 33),
(0000034, 001, 00006, 'พังงา', 34),
(0000035, 001, 00006, 'พัทลุง', 35),
(0000036, 001, 00003, 'พิจิตร', 36),
(0000037, 001, 00000, 'พิษณุโลก', 37),
(0000038, 001, 00002, 'เพชรบุรี', 38),
(0000039, 001, 00003, 'เพชรบูรณ์', 39),
(0000040, 001, 00003, 'แพร่', 40),
(0000041, 001, 00006, 'ภูเก็ต', 41),
(0000042, 001, 00004, 'มหาสารคาม', 42),
(0000043, 001, 00004, 'มุกดาหาร', 43),
(0000044, 001, 00003, 'แม่ฮ่องสอน', 44),
(0000045, 001, 00004, 'ยโสธร', 45),
(0000046, 001, 00006, 'ยะลา', 46),
(0000047, 001, 00004, 'ร้อยเอ็ด', 47),
(0000048, 001, 00006, 'ระนอง', 48),
(0000049, 001, 00007, 'ระยอง', 49),
(0000050, 001, 00002, 'ราชบุรี', 50),
(0000051, 001, 00002, 'ลพบุรี', 51),
(0000052, 001, 00003, 'ลำปาง', 52),
(0000053, 001, 00003, 'ลำพูน', 53),
(0000054, 001, 00004, 'เลย', 54),
(0000055, 001, 00000, 'ศรีสะเกษ', 55),
(0000056, 001, 00004, 'สกลนคร', 56),
(0000057, 001, 00006, 'สงขลา', 57),
(0000058, 001, 00006, 'สตูล', 58),
(0000059, 001, 00001, 'สมุทรปราการ', 59),
(0000060, 001, 00002, 'สมุทรสงคราม', 60),
(0000061, 001, 00001, 'สมุทรสาคร', 61),
(0000062, 001, 00002, 'สระแก้ว', 62),
(0000063, 001, 00002, 'สระบุรี', 63),
(0000064, 001, 00002, 'สิงห์บุรี', 64),
(0000065, 001, 00003, 'สุโขทัย', 65),
(0000066, 001, 00002, 'สุพรรณบุรี', 66),
(0000067, 001, 00006, 'สุราษฎร์ธานี', 67),
(0000068, 001, 00004, 'สุรินทร์', 68),
(0000069, 001, 00004, 'หนองคาย', 69),
(0000070, 001, 00004, 'หนองบัวลำภู', 70),
(0000071, 001, 00002, 'อ่างทอง', 71),
(0000072, 001, 00004, 'อำนาจเจริญ', 72),
(0000073, 001, 00004, 'อุดรธานี', 73),
(0000074, 001, 00003, 'อุตรดิตถ์', 74),
(0000075, 001, 00003, 'อุทัยธานี', 75),
(0000076, 001, 00004, 'อุบลราชธานี', 76),
(0000077, 001, 00004, 'บึงกาฬ', 27);

Top