ติดปัญหา share facebook ถ้าต้องการให้คลิกลิงค์จาก facebook ที่เเชร์ไปเเล้วสั่งเปลี่ยนหน้า

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ติดปัญหา share facebook ถ้าต้องการให้คลิกลิงค์จาก facebook ที่เเชร์ไปเเล้วสั่งเปลี่ยนหน้า

Re: ติดปัญหา share facebook ถ้าต้องการให้คลิกลิงค์จาก facebook ที่เเชร์ไปเเล้วสั่งเปลี่ยนหน้า

by batte583@gmail.com » 09/03/2016 9:41 pm

:like: เฟสถูกแฮกโพสสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียแก้อย่างไรขอบคุณ

ติดปัญหา share facebook ถ้าต้องการให้คลิกลิงค์จาก facebook ที่เเชร์ไปเเล้วสั่งเปลี่ยนหน้า

by thatsawan » 05/03/2016 2:24 pm

ติดปัญหา share facebook ถ้าต้องการให้คลิกลิงค์จาก facebook ที่เเชร์ไปเเล้วสั่งเปลี่ยนหน้าข้อมูลมันจะไม่อ่านตาม <meta>

Code: Select all

    if ($this->request->server('HTTP_REFERER') == 'https://www.facebook.com') {
    redirect(....);
} 

Code: Select all

if (!$this->request->is_ajax()) {
            redirect(....);
        } 

Code: Select all

           <meta charset="UTF-8">
                <title>{L_IMAGE_EVENT_TITLE}{IMAGEPATH_EVENT_NAME}{L_BY_EVENT}</title>

                <link rel='canonical' href="{SHOW_IMAGE_LINK}" />
                <meta property='fb:app_id'  content='000' />
                <meta property='og:url'           content='{SHOW_IMAGE_LINK}' />
                <meta property='og:type'          content='website' />
                <meta property='og:title'         content='{L_IMAGE_EVENT_TITLE}{IMAGEPATH_EVENT_NAME}{L_BY_EVENT}' />
                <meta property='og:description'   content='{L_IMAGE_EVENT_TITLE}{IMAGEPATH_EVENT_NAME}{L_BY_EVENT}' />
                <meta property='og:image'         content='{IMAGE_LINK}' />

Top