อยากให้ textbox ใส่ค่าได้เฉพาะตัวเลขต้องทำยังไงคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากให้ textbox ใส่ค่าได้เฉพาะตัวเลขต้องทำยังไงคะ

Re: อยากให้ textbox ใส่ค่าได้เฉพาะตัวเลขต้องทำยังไงคะ

by thatsawan » 16/01/2017 10:38 pm

Code: Select all

<input type="text" name="price" value="0.00"> บาท
เปลี่ยนเป็น

Code: Select all

     <input type="number" name="price" value="0.00"> บาท

อยากให้ textbox ใส่ค่าได้เฉพาะตัวเลขต้องทำยังไงคะ

by moomai » 16/01/2017 10:29 pm

อยากให้ textbox ใส่ค่าได้เฉพาะตัวเลขต้องทำยังไงคะ
ตามหัวข้อเรยคะ จากโค้ดต้องใส่ฟังก์ชั่นอะไรตรงไหนคะ

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>vat 7%</title>
</head>
<body bgcolor="#aaccdd">

	<form method="post" action="">
		จำนวนเงิน
		<input type="text" name="price" value="0.00"> บาท			 
		<input type="submit" value="คำนวณ" >
		<br><hr>
	
	<?php
	$money=$_POST['price'];
	$sum=100;
	$sum1=107;
	$num=$money*$sum/$sum1;
	$vat=$money-$num;
	?>
	
	จำนวนเงิน = <?php echo $money; ?>  บาท<br>	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% = <?php echo number_format($vat, 2, '.', '');  ?>  บาท<br>
	จำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษี vat 7% = <?php echo number_format($num, 2, '.', '');  ?>  บาท<br>
	</form>
</body>
</html>

Top