การสร้าง Extension ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้าง Extension ใน phpbb

การสร้าง Extension ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 24/10/2018 5:17 pm

Extension (ส่วนเสริม) เป็นส่วนที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้น โดยการจะใช้ Extension (ส่วนเสริม) สามารถโหลดจากที่มีผู้อืนเขียนไว้มาใช้ หรือ ถ้าสำหรับใตรที่พอมีความเข้าใจ ใน coding ก็สาารถที่จะเชียน extension ใช้ได้เลย
ซึ่ง วิธีการเขียน extension มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง extension

1.ทำการสร้าง ทำการสร้าง folder ลงใน folder ชื่อ ext โดยกำหนดชื่อ ว่า mindphp
24-01.png
24-03.png
2.สร้าง folder ใน folder mindphp โดยให้ชื่อว่า sample1
24-02.png
3.สร้างไฟล์ ext.php ลง folder sample1

โคดของไฟล์ ext.php

Code: Select all

<?php
namespace mindphp\sample1; // //กำหนดชื่อ โดยจะมาจาก โฟลเดอที่สร้างขึ้นมา

class ext extends \phpbb\extension\base //ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
{
    
}
4.สร้างไฟล์ composer.json ลง folder sample1

โคดของไฟล์ composer.json

Code: Select all

{
	"name": "mindphp/sample1", //กำหนดชื่อ โดยจะมาจาก โฟลเดอที่สร้างขึ้นมา
	"type": "phpbb-extension",
	"description": "The VigLink extension for phpBB makes it possible to earn revenue, without any change to the user experience, when users post and follow links to commercial sites.",
	"homepage": "https://www.phpbb.com",
	"version": "1.0.2",
	"keywords": ["mindphp", "extension", "sample1"], //ถ้าเป็นชื่ออืนให้เปลี่ยนแค่ 2 ตัว ยกเว้นตัวกลาง
	"license": "GPL-2.0",
	"authors": [
		{
			"name": "Mindphp",
			"email": "operations@phpbb.com",
			"homepage": "https://www.mindphp.com"
		}
	],
	"require": {
		"php": ">=5.4",
		"phpbb/phpbb": ">=3.2.0-b1",
		"composer/installers": "~1.0"
	},
	"extra": {
		"display-name": "sample1", //ส่วนชื่อของ extension ที่แสดง
		"soft-require": {
			"phpbb/phpbb": ">=3.2.0-b1,<3.3"
		}
	}
}

24-04.png
5.เมื่อ extension สร้างถูกต้องก็จะไปแสดงในส่่วนการกำหนดค่่า ในส่วนการต้องค่าของ แอดมิน
24-05.png

Top