การทำ Navigation Bar ด้วย Bootstrap

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การทำ Navigation Bar ด้วย Bootstrap

การทำ Navigation Bar ด้วย Bootstrap

by Parichat » 10/01/2018 3:10 pm

Navigation Bar คือเมนูหลักที่ลิงค์ไปยังเนื้อหาของเว็บไซน์นั้นๆที่ทำสร้างด้วย Bootstrap
โครงสร้างหลักๆที่ต้องมีคือ

Code: Select all

<nav class="navbar navbar-default">
//*******text********
</nav>
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-default">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">MindPHP</a>
  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">PHP</a></li>
   <li><a href="#">HTML</a></li>
   <li><a href="#">JAVA</a></li>
  </ul>
 </div>
</nav>
 
<div class="container">
 <h3>ตัวอย่างพื้นฐานการใช้ Navbar</h3>
 <p>โดยสามารถนำไปปรับใช้กับงานอะไรก็ได้และสามารถปรับแต่งเปลี่ยนสีได้</p>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
tghjk.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap/boo ... navbar.asp

Top