การติดตั้งและใช้งาน sweetalert2 javascript's popup

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การติดตั้งและใช้งาน sweetalert2 javascript's popup

การติดตั้งและใช้งาน sweetalert2 javascript's popup

by abdkode » 08/01/2019 5:48 pm

sweet alert เป็น css และ js ที่ช่วยในการทำ alert ต่างๆ ในโปรเจ็คดูสวยงามมากขึ้น

Image

ในการติดตั้ง sweetalert2 สามารถทำได้ 3 วิธี

Code: Select all

$ npm install sweetalert2
หรือ

Code: Select all

$ bower install sweetalert2
หรือดาวโหลด จาก CDN: jsdelivr.com/package/npm/sweetalert2

ในการทดสอบการใช้งาน ให้สร้างไฟล์ index.html

Code: Select all

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
	<metacharset="utf-8"/>
	<metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge">
	<title>Test Sweetalert</title>
	<metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1">
	<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="sweetalert2/dist/sweetalert2.min.css"/>
	<scriptsrc="sweetalert2/dist/sweetalert2.min.js"></script>
</head>
<body>
	<buttontype="button"onclick="swalFunction()">Alert</button>
</body>
 
<script>
	function swalFunction() {
		swal('สวัสดีชาวโลก');
	}
</script>
</html>
Image

นอกจากนั้นเราสามารถปรับแต่งเพิ่มให้เข้ากับโปรเจ็คเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้มันเพื่ออะไร

Code: Select all

<script>
function swalFunction() {
swal({
 type: 'error',
 title: 'Oops...',
 text: 'Something went wrong!'
});
}
</script>
Image

Code: Select all

<script>
Swal({
 title: 'Are you sure?',
 text: "Do you want to Delete thist data!",
 type: 'warning',
 showCancelButton: true,
 confirmButtonColor: '#3085d6',
 cancelButtonColor: '#d33',
 confirmButtonText: 'Yes, delete it!'
}).then((result) => {
 if (result.value) {
  Swal(
   'Deleted!',
   'Your file has been deleted.',
   'success'
  )
 }
})
</script>
Image

การปรับแต่งเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ต้นทางได้เลย https://sweetalert2.github.io/
การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Top