หน้า 1 จากทั้งหมด 1

PostgreSQL : คำสั่ง SQL การใช้สูตรทางคณิต

โพสต์แล้ว: 17/01/2015 2:36 pm
โดย thitikorn_lp
SQL การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์

  เราสามารถใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้งานร่วมกับการเขียน sql ใน postgreSQL ได้ เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ได้มีดังนี้

ABS() : ใช้หาค่าสัมบูรณ์
POWER() : ใช้หาค่ายกกำลัง
SQRT() : ใช้หาค่ารากที่สอง
ROUND() : ใช้ปัดเศษทศนิยม
CEILING() : ใช้ปัดเศษขึ้น ( ปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม )
FLOOR() : ใช้ปัดเศษลง ( ปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม )

ในตัวอย่าง เราจะทำการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์กับฟิลด์ price_unit ในตาราง stock_move โดยค่า price_unit เดิมจะแสดงดังในตัวอย่าง
2015-01-17_11-52-47.jpg
2015-01-17_11-52-47.jpg (32.1 KiB) เปิดดู 1294 ครั้ง

Re: PostgreSQL : คำสั่ง SQL การใช้สูตรทางคณิต

โพสต์แล้ว: 17/01/2015 2:48 pm
โดย thitikorn_lp
รูปแบบคำสั่ง : ABS () ใช้หาค่าสัมบูรณ์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ABS ( ชื่อคอลัมน์  )
FROM ชื่อตาราง ;

โค้ด :

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT product_id, ABS(price_unit)
FROM stock_move Order by price_unit

ผลที่ได้ :
2015-01-17_11-58-32.jpg
2015-01-17_11-58-32.jpg (30.71 KiB) เปิดดู 1294 ครั้ง

Re: PostgreSQL : คำสั่ง SQL การใช้สูตรทางคณิต

โพสต์แล้ว: 17/01/2015 2:50 pm
โดย thitikorn_lp
รูปแบบคำสั่ง : POWER() ใช้หาค่ายกกำลัง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT POWER ( ชื่อคอลัมน์ , ค่าเลขที่ต้องการยกกำลัง )
FROM ชื่อตาราง ;

โค้ด :

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT product_id, price_unit,POWER( price_unit, 2 ) as price_power
FROM stock_move Order by price_unit

ผลที่ได้ :
2015-01-17_14-28-56.jpg
2015-01-17_14-28-56.jpg (73.6 KiB) เปิดดู 1294 ครั้ง