Page 1 of 1

[Extension phpBB3.1.1] Topic Description Extension หัวข้อย่อย เป็นการเพิ่มคำอธิบายหัวข้อเพิ่มเติม

Posted: 07/01/2019 10:40 am
by จันนุสรณ์ ดีแก่
Topic Description Extension เป็นการเพิ่มคำอธิบายหัวข้อเพิ่มเติม

Topic Description Extension (ท็อปปิง ดิส-ส-คริพ-ชั่น เอ็กเทรนซัน) หรือหัวข้อย่อย เป็นการกำหนดเพื่อใช้แทนเนื้อหาสาระ เป็นการเพิ่มคำอธิบายหัวข้อเพิ่มเติมซึ่งอาจจะขยายคำอธิบายหัวข้อให้ละเอียดยิ่งขึ้น

การติดตั้ง Topic Description Extension (ท็อปปิง ดิส-ส-คริพ-ชั่น เอ็กเทรนซัน)

1. ทำการดาวโหลด Topic Description Extension (ท็อปปิง ดิส-ส-คริพ-ชั่น เอ็กเทรนซัน) ได้ที่ https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... scription/
2. เมื่อดาวโหลดเสร็จทำการแตกไฟล์ โดยคลิ๊กขวา เเละเลือกดังรูปภาพ
Screenshot (1311).png
Screenshot (1311).png (38.54 KiB) Viewed 809 times
3.ทำการสร้างชื่อโฟลเดอร์เดียวกับ ในโฟลเดอร์ที่โหลดมา โดยสร้างโฟล์เดอร์ใน ext ชื่อ rmcgirr83 ในโฟเดอร์มีโฟลเดอร์ชื่อ topicdescription และนำไฟล์ที่แตกมาใส่ในโฟลเดอร์ topicdescription
Screenshot (1310).png
Screenshot (1310).png (33.36 KiB) Viewed 809 times
4.ทำการเข้าสู่ระบบในส่วนของ แอดมิน เมื่อเข้าระบบเสร็จ ให้เลือกที่ CUSTOMISE และ Extensions Manager ดังรูป
Screenshot (964).png
Screenshot (964).png (113.61 KiB) Viewed 809 times
5.ในส่วนของ EXTENSION NAME มองหาชื่อ Topic Description เพื่อทำการเปิดใช้งาน โดยเลือก Enable ดังรูป
Screenshot (1307).png
Screenshot (1307).png (159.72 KiB) Viewed 809 times
6. ทำการเลือก Enable เพื่อเปิดการใชงาน
Screenshot (1308).png
Screenshot (1308).png (150.75 KiB) Viewed 809 times
7. รอการติดตั้งจนเสร็จ จากนั้นลองรีเฟรดหน้า Board index เพื่อดูผลลัพธ์
Screenshot (1312).png
Screenshot (1312).png (79.01 KiB) Viewed 809 times
ก่อนติดตั้ง Topic Description Extension (ท็อปปิง ดิส-ส-คริพ-ชั่น เอ็กเทรนซัน)
Screenshot (1306).png
Screenshot (1306).png (49.53 KiB) Viewed 809 times
หลังติดตั้ง Topic Description Extension (ท็อปปิง ดิส-ส-คริพ-ชั่น เอ็กเทรนซัน)
Screenshot (1309).png
Screenshot (1309).png (47.33 KiB) Viewed 809 times
ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มคำอธิบายให้กับหัวข้อ ช่วยขยายความของหัวข้อ

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... scription/
วิธีการติดตั้ง :: สามารถศึกษาการติดตั้ง Extensions phpBB3.1 ได้ที่ https://www.phpbbthailand.com/viewtopic ... 4992#p3499