หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การสำรองข้อมูลใน SAP - Backup & Restore ฐานข้อมูล ระบบ ERP

โพสต์แล้ว: 05/04/2018 1:30 pm
โดย kanchanok
การสำรองข้อมูล เป็นการคัดลอกข้อมูลเพื่อทำสำเนาเก็บไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือการเสียหายของข้อมูล เราสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้งานได้อีกครั้ง ในส่วนของโปรแกรม SAP เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ วึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดได้ จึงต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ การทำการสำรองข้อมูลก็ต้องเลือกเวลาในการทำที่ถูกต้องและจะต้องทำการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันดีที่สุด แล้วควรจะต้องทำในเวลาที่ไม่มีคนใช้เครื่องเพื่อที่จะทำให้ไม่มีผลกับการทำงานของผู้ใช้งาน
ขั้นตอนในการสำรองข้อมูลใน SAP
1. Click ขวาที่ Databaseที่ต้องการสำรองข้อมูล
2. Click Tasks/Back Up...
sap1.jpeg
sap1.jpeg (47.85 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

3. Click Remove เพื่อลบที่เก็บข้อมูลสำรองที่โปรแกรมขึ้นให้ออกก่อน(ถ้าเคยมีการสำงข้อมูลมาก่อน)
4. Click Add เพื่อเลือกข้อมูลที่จะสำรอง
sap2.jpg
sap2.jpg (125.55 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

5. Click ปุ่ม ... เพื่อเลือก Drive เก็บข้อมูล แล้วควรต่อท้ายด้วย .bak เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อมูลสำรอง แล้ว Click OK
sap3.jpg
sap3.jpg (40.47 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

image03.jpeg
image03.jpeg (82.53 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
1. click ขวาที่ Database เลือก Restore Database...
sap4.jpeg
sap4.jpeg (19.93 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

2. พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลตรงช่อง To database… เลือก From device > Add > เลือกโฟล์เดอร์และพิมพ์ไฟล์ที่ทำการสำรองไว้
image05.jpeg
image05.jpeg (69.81 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Restore แล้ว click OK
image06.jpeg
image06.jpeg (83.56 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

image07.jpeg
image07.jpeg (18.01 KiB) เปิดดู 457 ครั้ง

อ้างอิงรูปภาพจาก http://www.cmdevhub.com/