หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การเพิ่มข้อมูลหลักคู่ค้า

โพสต์แล้ว: 05/04/2018 2:21 pm
โดย kanchanok
การเพิ่มข้อมูลหลักคู่ค้า
1. Click Business Partners>> Business Partners Master Data
2. Click ที่แถบข้างบนที่เป็นรูปกระดาษมีจุดสีแดง จะปรากฏหน้าต่างดังนี้
image45.jpeg
image45.jpeg (65.94 KiB) เปิดดู 373 ครั้ง

3.ใส่ข้อมูลคู่ค้าลงไป
- Code : ระบุรหัสของคู่ค้า
- Click Drop Down List เพื่อเลือกประเภทคู่ค้า
> Customer : เลือกเมื่อเป็นต้องการสร้างประเภทลูกค้า
> Vendor : เลือกเมื่อเป็นต้องการสร้างประเภทผู้จำหน่าย
> Lead : เลือกเมื่อเป็นต้องการสร้างประเภทลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่
- Name : ระบุชื่อเต็มของคู่ค้าเป็นภาษาท้องถิ่น
- Foreign Name : ระบุชื่อเต็มของคู่ค้าเป็นภาษาต่างประเทศ
- Group : กด Drop Down List เลือกกลุ่มคู้ค้า
Currency : ระบุสกุลเงินที่ใช้
4. Click Tap Contract Persons เพื่อระบุรายละเอียดของผู้ติดต่อที่เป็นคู่ค้า
5. Click Tap Address เพื่อระบุที่อยู่ของบริษัทที่เป็นคู่ค้า
6. click Add เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลคู่ค้า