อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2561

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2561

Post by taemmynatchapon »

สามารถคำนวณได้จาก
ภาษีที่เสีย = กำไรสุทธิทางภาษี x อัตราภาษี

Image


*ธุรกิจ SME ก็คือธุรกิจที่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้ (ต้องเข้าทั้งสองข้อ)
1.ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.รายได้ไม่เกิน 30,000,000 บาท

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests