แบบที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chawakorn162
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 23
Joined: 10/09/2018 10:15 am

แบบที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Post by chawakorn162 »

แบบที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. แบบ ภ.ง.ด.3 : เป็นแบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (3) (4) (5) และมาตรา 3 เตรส สำหรับการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) และ การเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Link แบบ ภ.ง.ด.3 http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/t ... 0_WHT3.pdf


2. แบบ ภ.ง.ด.53 : เป็นแบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

Link แบบ ภ.ง.ด.53 http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/t ... 041060.pdf

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests