Page 1 of 1

ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 13/07/2019 10:41 am
by EyePornnipa
กรณีที่เราจัดส่งใบกำกับภาษีไปยังลูกค้า แต่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่ง หรือสูญหายระหว่างจัดส่ง

ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับใบกำกับภาษี เราควรจะทำยังไงต่อดีค่ะ

Re: ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 13/07/2019 1:27 pm
by Amp_Audit
1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
-ใบแทนออกให้ครั้งที่
-วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
-คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
-ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

2.หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

Re: ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 13/07/2019 1:50 pm
by EyePornnipa
Amp_Audit wrote:1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
-ใบแทนออกให้ครั้งที่
-วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
-คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
-ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

2.หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

ถ้าสำเนาไม่มี เราสามารถออกใบกำกับภาษีจากระบบใหม่ได้ไหมค่ะ แล้วบันทึกรายการที่กล่าวมาลงไป

Re: ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 13/07/2019 6:17 pm
by EyePornnipa
Amp_Audit wrote:1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
-ใบแทนออกให้ครั้งที่
-วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
-คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
-ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

2.หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย
เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ จากคำถามที่ถามไป ลูกค้ายังไม่ได้รับใบกำกับภาษี เลยนะคะ
ถ้าเราออกใบเดิมไปให้ ไปต้องระบุออกใบแทนได้ไหมค่ะ

Re: ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 20/07/2019 10:25 am
by Amp_Audit
EyePornnipa wrote: ถ้าสำเนาไม่มี เราสามารถออกใบกำกับภาษีจากระบบใหม่ได้ไหมค่ะ แล้วบันทึกรายการที่กล่าวมาลงไป
สามารถออกใบกำกับภาษีจากระบบใหม่ได้เลยจ้า แล้วบันทึกรายการลงไป
EyePornnipa wrote: เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ จากคำถามที่ถามไป ลูกค้ายังไม่ได้รับใบกำกับภาษี เลยนะคะ
ถ้าเราออกใบเดิมไปให้ ไปต้องระบุออกใบแทนได้ไหมค่ะ
ถ้าออกใบเดิมไปให้ (เสมือนไม่เคยออกใบนั้นไป) ก็สามารถทำได้ในทางปฎิบัติและหากแน่ใจว่าลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อนจริงๆ
แต่ตามหลักแล้วต้องทำเป็นใบแทน เนื่องจากหากลูกค้าได้รับแล้วหรือได้รับภายหลังแล้วเอาไปใช้อีกรอบ ทางบริษัทที่ออกให้อาจมีความผิดที่ออกใบกำกับซ้ำได้
นอกจากว่าหากเชื่อใจลูกค้าได้ เราออกให้ใหม่ ก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าหากเจอใบเดิมให้ทำลายทิ้งหรือส่งกลับมาให้เราด้วย (ไม่ให้ซ้ำกับใบใหม่ที่ออกให้)

Re: ใบกำกับภาษีสูญหายระหว่างจัดส่ง ควรทำยังไง

Posted: 20/07/2019 10:49 am
by EyePornnipa
Amp_Audit wrote:
EyePornnipa wrote: ถ้าสำเนาไม่มี เราสามารถออกใบกำกับภาษีจากระบบใหม่ได้ไหมค่ะ แล้วบันทึกรายการที่กล่าวมาลงไป
สามารถออกใบกำกับภาษีจากระบบใหม่ได้เลยจ้า แล้วบันทึกรายการลงไป
EyePornnipa wrote: เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ จากคำถามที่ถามไป ลูกค้ายังไม่ได้รับใบกำกับภาษี เลยนะคะ
ถ้าเราออกใบเดิมไปให้ ไปต้องระบุออกใบแทนได้ไหมค่ะ
ถ้าออกใบเดิมไปให้ (เสมือนไม่เคยออกใบนั้นไป) ก็สามารถทำได้ในทางปฎิบัติและหากแน่ใจว่าลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อนจริงๆ
แต่ตามหลักแล้วต้องทำเป็นใบแทน เนื่องจากหากลูกค้าได้รับแล้วหรือได้รับภายหลังแล้วเอาไปใช้อีกรอบ ทางบริษัทที่ออกให้อาจมีความผิดที่ออกใบกำกับซ้ำได้
นอกจากว่าหากเชื่อใจลูกค้าได้ เราออกให้ใหม่ ก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าหากเจอใบเดิมให้ทำลายทิ้งหรือส่งกลับมาให้เราด้วย (ไม่ให้ซ้ำกับใบใหม่ที่ออกให้)
เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ