ห้างหุ้นส่วนคืออะไร ?


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ห้างหุ้นส่วนคืออะไร ?

Post by สริญญา สมสา » 21/03/2019 11:27 am

ห้างหุ้นส่วน คืออะไร

ในการดำเนินธุรกิจ จะมีอยู่ 3 ประเภท ได้เเก่ เจ้าของคนเดียว กิจการห้างหุ้นส่วน เเละกิจการบริษัทจำกัด ที่นิยมกันมากที่สุดก็จะเป็นการประกอบธุรกิจเเบบห้างหุ้นส่วน
ที่มีการร่วมลงทุนตั้งเเต่ 2 คนขึ้นไปนำสินทรัพย์มาลงทุนร่วมกัน เเละเเบ่งกำไรตามอัตราที่ตกลงกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1013 ได้กำหนดห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) 2 และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Ordinary Partnership)
เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีตั้งเเต่บุคคล 2 คนขึ้นไปมาร่วมลงทุนกัน จะเป็นหุ้นส่วนเเบบ ไม่จำกัดความรับผิดชอบ หมายถึง กิจการที่เกิดจากการรวมทุนกัน ต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน หุ้นส่วนเเต่ละคนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจเเละจัดการกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญจะเเบ่งออกมาได้อีก 2 ประเภท คือ
1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
มีสภาพเป็นนิติบุคคล ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดก่อนและมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน จะตกลงให้มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน
มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา คำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วน จะเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ ถ้าไม่ได้ระบุในสัญญาหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการห้างหุ้นส่วนได้ ถ้าระบุในสัญญาต้อง รับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุน

2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะเเบ่งได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้
2.2 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้
ห้างหุ้นส่วนคืออะไร ? company-account3.png
company-account3.png (215.08 KiB) Viewed 1585 times
ห้างหุ้นส่วนทั้ง 2 เเบบจะมีความเเตกต่างกันอย่างมากซึ่งเวลาเราไปขอจะทะเบียนควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบว่าเเบบที่เราไปจดนั้นมันถูกต้องหรือไม่
ตามเเบบที่เราตกลงกันควรอ่านรายละเอียดที่สำคัญ การเสียภาษีอย่างละเอียดอ่อนควรศึกษาความรู้ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ :ห้างหุ้นส่วน
ถาม ตอบ ธุรกิจ
ถาม ตอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องทั่วไป
โปรเเกรมบัญชี
ความรู้ทั่วไป

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests