โครงสร้างของ Finished Goods (FG) มีอะไรบ้าง

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

Jiratchaya
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 280
Joined: 11/01/2021 10:05 am

โครงสร้างของ Finished Goods (FG) มีอะไรบ้าง

Post by Jiratchaya »

2021-01-13_14-44-17.jpg
2021-01-13_14-44-17.jpg (38.94 KiB) Viewed 152 times
ในการผลิตสินค้าออกวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้นั้นมีหลายขั้นตอนในการผลิต เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต จนกระทั่งได้ผลตลิตออกมาซึ่งจะคำนึงถึงปัจจัยการผลิตและการบริการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยการผลิตมี 4 ประเภท
1. ที่ดิน หมายถึงพื้นดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แร่ธาตุ
2. แรงงาน หมายถึง กำลังกายและกำลังความคิดสติปัญญาของคนที่จะนำมาใช้ในการผลิต
3. ทุน เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือเงินลงทุนที่นำไปใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องงมือ เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า
4. การประกอบการ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อนำที่ดิน แรงงาน และทุน มาผ่านกระบวนการผลิต ทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆขึ้นมา

ประเภทของการผลิต
ประเภทของการการผลิตแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
- ผลิตตามคำสั่งซื้อ(Made-to-order) เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า แต่ละรายการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต ผู้ผลิตต้องมีความชำนาญและความสามารถหลายอย่าง เพื่อทำการผลิตคสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
- ผลิตเพื่อรอจำหน่าย (Made- to-stock) เป็นการผลิตที่ทีคุณลักษณะเป็นมาตรฐานตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิต สามารถทำได้ล่วงหน้า
- ผลิตเพื่อแบบต่อเนื่อง (Continuous Process หรือ Continuous Flow Product) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักร เช่น การกลั่นน้ำมัน การผลิตสารเคมี การทำกระดาษา รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของสินค้าสำเร็จ (สินค้าพร้อมขาย) จะประกอบไปด้วย Semi และ RM

Semi คือ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ได้จากการที่นำวัตถุดิบ,อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนการผลิตหลายๆ ตัวมาประกอบกัน จะได้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสินค้า ก่อนจะมาประกอบกัน โดยกระบวนการผลิตจนได้เป็นสิ้นค้าสำเร็จรูป

RM (Raw Materials)คือ วัตถุดิบ,อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนการผลิต

สรุปในการที่จะผลิตสินค้าประเภทใด ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะนำมาซึ่งการตั้งแผนว่า จะผลิตสินค้าและบริการเป็นอะไร จะผลิตสินค้าและบริการนั้นอย่างไร และจะจัดสรรหรือขายสินค้าและบริการให้แก่ใคร

ศึกษาต่อได้ที่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... B8%A3.html
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests