Page 1 of 1

วิธีใช้ Batch Joomla เปลี่ยน tags เพิ่ม tags ครั้งละหลายๆ รายการ

Posted: 03/11/2016 6:53 pm
by AePongsak
Batch[/b] เป็นเครื่องมือ สำหรับการปรับเปลี่ยนบทความ หรือ tags สามารถจัดการได้โดย Admin Joomla
ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายบทความทีละ หลายๆบทความเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

เครื่องมือ Batch จะอยู่ใน Administrator Joomla
1.png
1.png (71.85 KiB) Viewed 571 times
ปรับเปลี่ยนบทความได้ทีละหลายๆ บทความ
โดยการเลือก ที่หน้าบทความ หรือเลือกทั้งหมด
แล้วกด Batch
5.png
5.png (104.63 KiB) Viewed 571 times
จะแสดงหน้าต่าง รายการสำหรับปรับเปลี่ยน
1.เปลี่ยนภาษาบทความที่เลือก
2.ย้ายบทความไปยังหมวดอื่น
3.ปรับเปลี่ยนการเข้าถึงของบทความ
4.เพิ่ม tags ให้บทความที่เลือก
7.resized.png
7.resized.png (86.8 KiB) Viewed 562 times
ตามตัวอย่าง
1.กำหนดให้บทความเปลี่ยนเป็น ภาษาไทย
2.ย้ายบทความไปยัง หมวดบทเรียน
ใส่ส่วนนี้ สามารถเลือกได้ว่าจะ คัดลอก หรือ ย้าย บทความ
3.กำหนดให้บทความเป็น pubilc
4.เพิ่ม tags บทความ
จากนั้นกด Process
4.resized.png
4.resized.png (59.37 KiB) Viewed 562 times
บทความที่ถูกเลือกทั้ง 2 บทความถูกปรับเปลี่ยนข้อมูล
6.resized.png
6.resized.png (57.4 KiB) Viewed 562 times