Page 1 of 1

การแก้ไข Template (เทมเพลต) ใน Joomla ผ่าน Browser (เบราว์เซอร์)

Posted: 01/05/2018 11:23 am
by Parichat
การแก้ไข Template (เทมเพลต) ใน Joomla ผ่าน Browser (เบราว์เซอร์)

การแก้ไข Template (เทมเพลต) ใน Joomla ผ่าน Browser (เบราว์เซอร์) ก็คือเป็นการแก้ไขโค้ดหรือการปรับแต่โค้ดต่างๆของเทมเพลต โดยจะสามารถแก้ไขได้ทั้ง HTML css position ของเทมเพลตได้ โดยมีวิธีการเข้าไปแก้ไขดังนี้

วิธีการแก้ไข Template (เทมเพลต) ใน Joomla ผ่าน Browser (เบราว์เซอร์) ดังนี้
 • 1.เข้าไปใน Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบ ดังรูป
  Image

  2.จากนั้นไปที่ Extension > Template ดังรูป
  Image

  3.จากนั้นไปที่ Template (เทมเพลต) ที่ใช้งานอยู่แล้วคลิกเข้าไป ดังรูป
  Image

  4.จากนั้นไปที่ Editer > เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแก้ไข ดังรูป
  Image

  5.จากนั้นก็เข้ามาแก้ไขในหน้าที่ต้องการได้ ดังรูป
  Image
จากนั้นก็สามารถแก้ไขโค้ดต่างๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโค้ดในส่วน html css position ของเทมเพลต ไฟล์ index ของเทมเพลต ไฟล์ภาษา JavaScript เป็นต้น โดยข้อดีก็คือสะดวกและเร็วต่อการแก้ไขหากเราเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยโดยไม่ต้องกลับมาแก้ในเครื่องของเราและต้องเอาไปติดตั้งใหม่จึงทำให้เสียเวลาในการแก้ไข

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla